en-UStr-TR

Sizin Rolünüz Nedir?

Türkiye’de pek çok sektörde üretim ve ihracat yapmakta olan iş dünyasının şu anda REACH kapsamında yeni sorumluluk ve yükümlülükleri var. REACH’e göre aşağıda açıklanan üç temel rol tanımlanmıştır. Hangi rolü üstlendiğinizi anlamak için AKA’nın bir programı olan Navigator’ı da kullanabilirsiniz.

AKA'nın web sitesinde şöyle denilmektedir: "AB sınırları dışında kurulmuş olan tüzel kişiliklerin REACH'e dayalı bir yükümlülükleri yoktur ve ön-kayıt ve kayıt yaptıramazlar. Ancak AB'ye ihracatı yapılan bir madde / karışım ya da eşyanın AB-dışı üreticisi, bir Tek Temsilci atayabilir. Bu Tek temsilci, ithal edilen maddelere ilişkin ön-kayıt dahil REACH yükümlülüklerini yerine getirir. Eğer ithalatçı, maddeyi zaten kaydetmişse yukarıda açıklandığı şekilde bir Tek Temsilci atanmasına gerek yoktur." 

REACH bir AB Tüzüğüdür ve uyumla yükümlü olanlar AB şirketleridir. Ancak küresel bir ticaret ortamında, pazardaki durumunuzu tehlikeye atmamak ve müşterilerinizi kaybetmemek için ihracat yaptığınız ülkelerin hukuki gereklerine uyma ihtiyacı duyabilirsiniz. Tek Temsilcilik sistemi de AB-dışı şirketlere, eşit rekabet fırsatları sunabilmek amacıyla getirilmiştir.

Eğer AB ülkelerine (+Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'a) bir maddeyi kendi halinde ya da bir karışım içinde, yılda 1 ton ve üzerinde ihraç ediyorsanız bu madde kayıtlı olmalıdır. Ancak madde üreten, karışım formüle eden ya da eşya üreten AB-dışı gerçek veya tüzel kişiler, kendi başlarına kayıt yaptıramazlar. AB pazarına girebilmek (ya da ihracata devam edebilmek) için AB-dışı şirketlerin önünde üç seçenek bulunmaktadır:

  1. AB'deki şube / bayi / temsilci aracılığıyla kayıt: Eğer şirketinizin AB Üye Ülkelerinde tüzel kişilik gerekliliklerine uygun bir şubesi/bayisi/temsilcisi varsa, AB'deki temsilciniz aracılığıyla kayıt yaptırılabilir.
  2. AB'deki ithalatçı aracılığıyla kayıt: AB pazarına soktuğunuz ürün konusunda yasal sorumluluk AB'deki ithalatçı firmadadır. İthalatçı firma, ilgili maddelerinizi AKA'ya kayıt edebilir. 
  3. 'Tek Temsilci' aracılığıyla kayıt:  Tek Temsilci, ithal edilen maddelerin AKA'ya kaydı amacıyla AB'de kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Tek Temsilci, bir 'kayıt ettiren' olarak ithalatçı firmaların sahip olduğu bütün yükümlülükleri yerine getirmelidir. 

(İKMİB tarafından AB’ye ihracat yapan firmalarımızın REACH kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede yardımcı olmak amacı ile REACH GLOBAL SERVICES ünvanlı tek temsilcilik şirketi kurulmuştur.)

REACH'te roller:

Üreticiler/ithalatçılar

Herhangi bir maddeden her yıl 1 ton veya daha fazla üreten ya da (Avrupa için) ithalatını yapanlar, bu madde ile ilgili bir bilgi dosyasını Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirmekle yükümlüdürler. İhracatçılar ise pazardaki yerlerini koruma açısından REACH yükümlülüklerine uymalıdır. Eşyalardaki maddeler de (eğer salınımı tasarlanıyorsa) bu kapsama girer, bu nedenle bu tür eşyaların bazı üreticileri / ithalatçıları / ihracatçıları da kayıt yaptıran durumunda olacaklardır.

Kayıt yaptıranlar, alt kullanıcıları, maddenin kullanım amacı için gereken risk yönetim önlemleri için yönlendirir ve diğer oyunculara REACH’in bakış açısıyla karşılık verir.

Aşağıdaki bilgileri yararlı bulabilirsiniz:


  • Alt kullanıcılar

Alt kullanıcılar içinde kimyasal kullanılan hemen her iş alanını kapsamakta, dolayısıyla bir şekilde bütün iş kollarını içine almaktadır. Kimyasal madde kullanan şirketler, bunları güvenli kullanmakla ve risk yönetimi önlemlerine uygun olarak tedarik zincirinde iletilmesini sağlamakla sorumludur. Aynı zamanda kullanıma ilişkin bilginin, kimyasalın kullanımı sırasında değerlendirilerek kullanılabilmesi için kayıt yaptırana bu bilginin geri verilmesi de söz konusudur.

Alt kullanıcılar, kendi kimyasal kullanım amaçlarını eğer tedarikçilerinin bilmesini istemiyorsa, risk değerlendirme ve risk yönetimi önlemlerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kendileri sunmak durumunda kalabilirler. Bazı kullanıcılar, aynı zamanda AB’ye ihracat yapabilir ve kayıtla yükümlü olabilirler.

Aşağıdaki bilgileri yararlı bulabilirsiniz:

 

Tedarik zincirindeki diğer aktörler (ör. distribütörler, tedarikçiler)

Kimyasalları satanların da müşterilerine ve istenildiği takdirde kendi tedarikçilerine (geriye) bilgi iletmekle yükümlüdürler. AB dışı ülkelerden AB'ye ihracat yapan distribütörler, tek temsilci atayamazlar.

  • Ürününüzün REACH'teki statüsüne (madde/müstahzar/eşya) karar vermekte zorlanıyorsanız, sektörlere özel olarak hazırlanan akış diyagramlarını inceleyebilirsiniz.  Bu diyagramlar sanayiciye yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bir kısmı AKA'nın Eşya içindeki madde yükümlülükleriyle ilgili rehberinden alınmıştır. Yasal öneri niteliği taşımamaktadır.

 

Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC), Avrupa Birliği'ndeki bazı firmaların REACH kapsamında tüzüğe uyum sağlamak üzere uyguladıkları modellere ilişkin bir döküman yayımlamıştır. Karmaşık tedarik zincirlerinin parçası olan, düzenli olarak hammadde veya ürün ithal eden firmalar için, REACH’e uyum sağlamak  faaliyetlerin devamı açısından hayati önem taşımaktadır. Firmalarımızın AB'deki ithalatçılarıyla işbirliğinin REACH kapsamında sürekliliğini sağlamasına yardımcı olacak dökümanın Türkçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.