en-UStr-TR

.

Ajansa SVHC Bildirimi

Avrupa Kimyasallar Ajansı'na eşya içindeki SVHC maddenin Bildirimi Yükümlülüğü;

AEA Ülkeleri’ne  eşya ihracatı yapan firmalar şu iki şartı birden sağlamaları halinde:

  • eşya içerisinde oran olarak ağırlıkça % 0.1’den fazla Aday Listedeki bir madde varsa,
  • Firmanın ihraç ettiği eşyaların içerisinde yılda 1 tondan fazla Aday Liste maddesi kullanılıyorsa, 

Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA - ECHA) eşya içindeki madde için bildirim yapmak zorunda kalacaktır.

Aday listeye dahil edilen maddeler için bildirim, maddenin dahil edilme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ya da ilk ihracat gerçekleştirildikten sonra yapılmalıdır.   

AKA'ya Bildirim için son tarih 
Listeye alınma tarihini takip eden 6 ay içinde ya da söz konusu maddeyi içeren ürünün ilk ihracatını takip eden 6 ay içinde yapılmalıdır.

 

Muafiyet durumu:  Bildirimi gereken SVHC maddenin, 'o kullanım amacı için'  kaydedilmiş olması ya da aynı kullanım için herhangi bir tedarikçi tarafından bildirilmiş olması durumunda bildirim yapılmasına gerek kalmamakta. Bildirimi yapılan maddeler hakkında bilgiye ve bildirilmiş kullanımlarına ECHA web sitesinin aşağıdaki sayfasından erişim mümkündür.  

Ayrıca eşya ihracatı yapan firma, eşyanın kullanımı ve atığa ayrılması sırasında insan sağlığına ve çevreye olan maruziyetleri engelleyebiliyorsa bildirim yapılması gerekmez. Böyle durumlar için  ihracatçının eşya alıcısına yine de uygun bilgileri vermesi gerekir.

Ancak bildirim işlemi, ücretsiz olduğu ve muafiyeti ispatlamak daha zor olabileceği için ECHA'ya bildirim çekinilecek bir seçenek değildir. Eşya içindeki SVHC bildirimleri, ithal edilen eşyanın tonajı temelinde AB’deki  ithalatçı firmalar tarafından yapılabileceği gibi AB’ye eşya ihracatı yapan bir firma, dilerse AB’de yerleşik “Tek Temsilci” atayarak, AB’ye giren toplam eşya ağırlığı temelinde “Tek Temsilci” vasıtasıyla eşya içindeki madde bildirimini yapabilir.

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/candidate-list-substances-in-articles

Bildirimle ilgili soru-cevap için tıklayınız.

Bildirimde hangi bilgiler verilecek?

  • Üretici veya ithalatçının (ihracatçı ve tek temsilcinin) kimlik ve iletişim bilgileri;
  • Eğer varsa, kayıt numarası
  • Madde kimliği
  • Madde sınıflandırmaları
  • Maddenin kullanımının özet tanımı
  • Maddenin tonaj aralıkları (1 - 10 ton ya da 10 - 100 ton gibi)
Bookmark and Share