en-UStr-TR

.

Tedarik zinciri boyunca eşya içindeki SVHC maddelere ilişkin bilgi iletimi

Tedarik zinciri boyunca eşya içindeki SVHC maddelere ilişkin bilgi iletimi;

28 Ekim 2008’den (ilk aday listenin yayım tarihinden) itibaren AB veya AEA Ülkeleri’ne (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) eşya ihracatı yapan firmalar, Aday Listesi’ndeki maddelerden herhangi birini, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla kullanıyorsa, söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri hazır bulundurmalı, eşyanın müşterisine ve talep halinde (toplam 45 gün içerisinde) tüketicisine; en azından maddenin ismi ve eşyanın daha güvenli bir şekilde kullanmasıyla ilgili bilgileri temin etmelidir. (REACH Tüzüğü Madde 33)

REACH Tüzüğü’nde eşyalarla birlikte verilecek bilgilere ilişkin herhangi bir format belirtilmemesine rağmen, Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (AKA) yayımlamış olduğu “Eşya içindeki madde tanımlamasına yönelik teknik rehberde” eşyada bulunan SVHC hakkında tedarik zinciri boyunca bilgi iletilmesine yönelik örnek format aşağıda görülmektedir.

 Öğe  Örnek
 Madde Adı   Diarsenik trioksit
 CAS Numarası   1327-53-3
 Kayıt Numarası (Eğer tedarikçi tarafından sağlandı ise)   01-1234567-49-00
 Sınıflandırma ve SVHC özellikler 

 Karsinojen Kat.1; R45; kansere yol açabilir

 T+; R28; Yutulduğunda çok zehirli

 C; R34; Yanıklara yol açar

 N; R50/53; Suda yaşayan organizmalara karşı çok toksik, su ekosisteminde uzun süreli olumsuz etkilere yol açabilir.

 Eşyadaki Konsantrasyon  % 1 a/a (ağırlıkça yüzde)
 İlgili durumlarda güvenli bertaraf  dahil olmak üzere güvenli kullanım hakkında bilgi  60 C’nin üstüne ısıtmaktan kaçının. Eşyayı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu eşya tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. Evsel atık olarak atmayın.
  
Bookmark and Share