en-UStr-TR


Kayıtta son aşama: REACH 2018

 


 

Avrupa Birliği’nde kimyasallara yönelik bir dizi yasal düzenleme getiren REACH Tüzüğü’nün 2008’de önkayıtla başlayan kayıt maratonunun sonuna yaklaşılıyor. Avrupa pazarına ihracat yapan firmalar, pazara girişte bu kurallara uymak zorunda.

REACH Tüzüğü, Avrupa Birliği’nin 28 üyesi ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’dan oluşan Avrupa Ekonomik Alanı’na (AEA) 1 ton/yıl hacminin üzerinde giren her tür kimyasalın ‘kayıtlı’ olmasını öngörür. Yani bir kimyasal hammaddeyi tek başına ya da bir karışım içinde AB pazarına sunan firmaların, kayıt gereğini sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmesi gereklidir. Kayıt yükümlülüğü ya ihracatçı firma tarafından sağlanmalı ya da hammadde tedarikçisinden kayıtlı hammadde temin edilmelidir.

Kayıt işlemi, söz konusu hammadde hakkındaki bazı bilgilerin, şirkete ait bilgilerle birlikte Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) adı verilen merkezi bir kuruma elektronik olarak iletilmesi ile olur. Bu işlem sonucu; firmaya, o hammaddenin pazara girişine izin veren bir ‘kayıt numarası’ verilir. REACH Tüzüğü kapsamında bir sertifika sistemi yoktur. Yasalara uygun şekilde temin edilen REACH Kayıt numarası, o hammaddenin pazarda dolaşımını serbest kılar.

Kayıt, sadece tehlikeli maddeler için yapılmaz. Ayrıca kayıt edilmesi gereken maddelerin bir listesi yoktur. Genel olarak kayıttan muaf olmayan bütün maddelerin 1 ton/yıl eşiğini aştığı takdirde kayıt edilmesi beklenir. 

(Muafiyetler sayfamızı inceleyebilirsiniz. Genel olarak kayıt muafiyeti olan maddeler şunlardır:

  • Polimerler: REACH'teki polimer tanımına uyan maddeler kayıttan muaftır ancak monomerleri ya da polimer üretiminde kullanılan diğer maddelerin kayıt gereği olabileceği unutulmamalı. 
  • REACH Tüzüğü Ek V kapsamındaki maddeler: Bu ekte, 13 geniş kategoride kayıttan muaf olan maddeler anlatılmaktadır. 
  • REACH Tüzüğü Ek IV kapsamındaki maddeler: Bu ekte, 68 tane düşük risk taşıyan genellikle doğal kökenli maddeler listelenir. 
  • Radyoaktif maddeler: Bunlar AB'de ayrı bir mevzuat kapsamında ele alınır.
  • AB Üye Ülkelerin savunma amaçlı muafiyet verdiği maddeler: Bunlar da kayıttan muaf tutulmuştur.

 

Şu ana kadar kaydedilen maddeler ve bunlara ilişkin bilgiler, kaydettiren firmalar ve kayıt numaraları Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın kayıtlı madde veri tabanında halka açık olarak bulunmaktadır. Kayıt numaraları firmaya özgü olduğundan herhangi bir izinsiz veya hatalı kullanım tespit edilebilir.

ECHA Kayıtlı madde veri tabanı: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

 

31 Mayıs 2018 tarihi ne ifade ediyor?

REACH Tüzüğü, kayıt sürecini kolaylaştırmak amacıyla uygulamayı bir takvime bağlamıştır. Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde pazara sunulan faz-içi maddeleri için, ön-kayıt (ya da geç ön-kayıt) yaptıran firmalara kayıt dosyalarının teslimi için belirli tarihlere kadar zaman tanınır. Kayıt takviminden de görülebileceği üzere, 1-100 ton/yıl arasında pazara sunulan maddeler için belirlenen kayıt dosyası son teslim tarihi 31 Mayıs 2018’dir. Ön-kayıt yaptırmayan bir firma, ancak kayıt işleminin tamamladıktan sonra pazara ürün sunmalıdır.

Bugün ilk defa pazara giriş yapacak bir firma, önce kayıt yaptırmalıdır.

Nasıl kayıt yaptırabilirsiniz?

Avrupa Birliği’nde yerleşik firmalar doğrudan doğruya kayıt için bir hesap açıp dosyalarını iletebilirler. Ancak Topluluk dışındaki firmalar örneğin bir Türk firması bu işlemi doğrudan doğruya yaptıramaz. Topluluk dışı firmalar, Tek Temsilci atayarak REACH kapsamındaki işlemleri yaptırabilirler.

Tek Temsilci, kayıt için gerekli iletişim sürecini ve kayıt sonrası bilgi sağlama ve güncelleme gerekliliklerini firma adına yürüten ve AB tüzel kişiliğine sahip bir şirkettir. Tek Temsilci, REACH kayıt, izin, tonaj takibi gibi yükümlülükleri sizin adınıza yerine getirir ve AB yasaları çerçevesinde denetlenir.

Tek Temsilci hakkında daha fazla bilgi reach.immib.org.tr web sitesinde bulunabilir. İKMİB ve ÇİB tarafından REACH Global Services (RGS) adlı bir Tek Temsilcilik firması kurulmuştur. Bulacağınız ‘REACH Tek Temsilci’ firmanın, alanında yeterli deneyim ve yetkinliğe sahip olduğundan emin olun.

Kayıt süreci

 

LoA yani Letter of Access, SIEF’lerde yani REACH’te aynı maddeyi kaydedecek firmaları bir araya getiren iletişim forumlarında yer alan firmalara Ortak Kayıt Dosyasında

 sunulan verileri (belirli bir tonaj aralığı için) referans gösterme hakkı olarak tanımlanır. Letter of Access, bir bilgiye erişim hakkı verir ancak satın alınan bir veriyi başkalarına satma hakkı vermez. Letter of Access ücreti , içeriğine bağlı olarak değişebilir. SIEF veya konsorsiyumlarla görüşerek, Letter of Access ücretinin belirlenme süreci Tek Temsilci aracılığıyla yürütülür.

Kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgi için: http://reach.immib.org.tr/tr-tr/REACH-Nedir/Kayit

Kayıt Maliyetleri

Bir Türk firması için REACH Kayıt maliyeti hesaplanırken şu üç bileşen göz önünde bulundurulmalı:

1.     Ajans’a ödenecek Kayıt Başvuru Ücreti. (Firma boyutuna, kayıt tonajına ve kaydın ortak ya da ayrı yapılmasına bağlıdır.)

2.      AB-dışı ülkelerden AB'ye ihracat yapan üretici firmaların tek temsilcisine ödemeleri gereken tek temsilcilik hizmet bedeli.

3.      Ortak kayıt dosyasındaki test verileri/çalışma özetleri için ödenecek ücret. (Letter of access) (97. Bültenimizde bazı örnek LoA ücretleri bulunabilir.)

 

Kayıtlı hammadde kullanma seçeneği

Karışım ihraç eden firmalar için kayıt dışındaki bir seçenek kayıtlı hammadde temin etmek. Re-import muafiyeti olarak da bilinen olgu, REACH kayıt numarası daha önceden alınmış bir maddenin AB dışına çıktıktan sonra pazara tekrar girerken (örneğin bir karışımın içinde) yeniden kayıt yaptırmak zorunda olmamasına dayanıyor. Dolayısıyla karışımdaki bütün hammaddelerini kayıtlı olarak temin eden firmalar, bu şekilde pazarda yasal olarak yer alabilir. Ancak bu yolu seçen Türk firma, iki noktaya dikkat etmeli ve bu konularda tedarikçisinden mümkünse yazılı onay almalı:

1.    Tedarikçiden temin edilecek hammadde, Türk firmanın kullanacağı tonajı da kapsamalı.

2.    Türk firmanın (ya da müşterilerinin) kullanım alanı da tedarikçinin kayıt dosyasında olmalı. 

 


ECHA'nın REACH 2018 Yol Haritası

 Kayıt Özel Sayımız

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.