en-UStr-TR


Kayıtta son aşama: REACH 2018


 

Avrupa Birliği’nde kimyasallara yönelik bir dizi yasal düzenleme getiren REACH Tüzüğü’nün 2008’de önkayıtla başlayan kayıt maratonunun sonuna yaklaşılıyor. Avrupa pazarına ihracat yapan firmalar, pazara girişte bu kurallara uymak zorunda.

REACH Tüzüğü, Avrupa Birliği’nin 28 üyesi ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’dan oluşan Avrupa Ekonomik Alanı’na (AEA) 1 ton/yıl hacminin üzerinde giren her tür kimyasalın ‘kayıtlı’ olmasını öngörür. Yani bir kimyasal hammaddeyi tek başına ya da bir karışım içinde AB pazarına sunan firmaların, kayıt gereğini sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmesi gereklidir. Kayıt yükümlülüğü ya ihracatçı firma tarafından sağlanmalı ya da hammadde tedarikçisinden kayıtlı hammadde temin edilmelidir.

Kayıt işlemi, söz konusu hammadde hakkındaki bazı bilgilerin, şirkete ait bilgilerle birlikte Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) adı verilen merkezi bir kuruma elektronik olarak iletilmesi ile olur. Bu işlem sonucu; firmaya, o hammaddenin pazara girişine izin veren bir ‘kayıt numarası’ verilir. REACH Tüzüğü kapsamında bir sertifika sistemi yoktur. Yasalara uygun şekilde temin edilen REACH Kayıt numarası, o hammaddenin pazarda dolaşımını serbest kılar.

Kayıt, sadece tehlikeli maddeler için yapılmaz. Ayrıca kayıt edilmesi gereken maddelerin bir listesi yoktur. Genel olarak kayıttan muaf olmayan bütün maddelerin 1 ton/yıl eşiğini aştığı takdirde kayıt edilmesi beklenir. Şu ana kadar kaydedilen maddeler ve bunlara ilişkin bilgiler, kaydettiren firmalar ve kayıt numaraları Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın kayıtlı madde veri tabanında halka açık olarak bulunmaktadır. Kayıt numaraları firmaya özgü olduğundan herhangi bir izinsiz veya hatalı kullanım tespit edilebilir.

ECHA Kayıtlı madde veri tabanı: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

 

31 Mayıs 2018 tarihi ne ifade ediyor?

REACH Tüzüğü, kayıt sürecini kolaylaştırmak amacıyla uygulamayı bir takvime bağlamıştır. Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde pazara sunulan faz-içi maddeleri için, ön-kayıt (ya da geç ön-kayıt) yaptıran firmalara kayıt dosyalarının teslimi için belirli tarihlere kadar zaman tanınır. Kayıt takviminden de görülebileceği üzere, 1-100 ton/yıl arasında pazara sunulan maddeler için belirlenen kayıt dosyası son teslim tarihi 31 Mayıs 2018’dir. Ön-kayıt yaptırmayan bir firma, ancak kayıt işleminin tamamladıktan sonra pazara ürün sunmalıdır.

Bugün ilk defa pazara giriş yapacak bir firma, öncelikle kayıt yapacağı madde için gecikmeli ön-kayıt yaptırmalı (gecikmeli ön-kayıt 31 Mayıs 2017’ye kadar yapılabilir) sonrasında 31 Mayıs 2018’e kadar kayıt işlemlerini tamamlamalıdır.

Çeşitli tehlike sınıflandırması olan ya da daha yüksek tonajlı maddeler için 30 Kasım 2010 ve 31 Mayıs 2013 olarak belirlenen kayıt tarihleri geride kalmış olup, bu grupta yer alan maddeler, pazara ancak kayıtlı olmaları halinde giriş yapabilir.

Nasıl kayıt yaptırabilirsiniz?

Avrupa Birliği’nde yerleşik firmalar doğrudan doğruya kayıt için bir hesap açıp dosyalarını iletebilirler. Ancak Topluluk dışındaki firmalar örneğin bir Türk firması bu işlemi doğrudan doğruya yaptıramaz. Topluluk dışı firmalar, Tek Temsilci atayarak REACH kapsamındaki işlemleri yaptırabilirler.

Tek Temsilci, kayıt için gerekli iletişim sürecini ve kayıt sonrası bilgi sağlama ve güncelleme gerekliliklerini firma adına yürüten ve AB tüzel kişiliğine sahip bir şirkettir. Tek Temsilci, REACH kayıt, izin, tonaj takibi gibi yükümlülükleri sizin adınıza yerine getirir ve AB yasaları çerçevesinde denetlenir.

Tek Temsilci hakkında daha fazla bilgi reach.immib.org.tr web sitesinde bulunabilir. İKMİB ve ÇİB tarafından REACH Global Services (RGS) adlı bir Tek Temsilcilik firması kurulmuştur. Bulacağınız ‘REACH Tek Temsilci’ firmanın, alanında yeterli deneyim ve yetkinliğe sahip olduğundan emin olun.

Tek Temsilci tanımı ve görevleri, REACH Tüzüğü’nün 8. Maddesinde açıklanmaktadır.

Kayıt süreci

 

LoA yani Letter of Access, SIEF’lerde yani REACH’te aynı maddeyi kaydedecek firmaları bir araya getiren iletişim forumlarında yer alan firmalara Ortak Kayıt Dosyasında

 sunulan verileri (belirli bir tonaj aralığı için) referans gösterme hakkı olarak tanımlanır. Letter of Access, bir bilgiye erişim hakkı verir ancak satın alınan bir veriyi başkalarına satma hakkı vermez. Letter of Access ücreti , içeriğine bağlı olarak değişebilir. SIEF veya konsorsiyumlarla görüşerek, Letter of Access ücretinin belirlenme süreci Tek Temsilci aracılığıyla yürütülür.

Kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgi için: http://reach.immib.org.tr/tr-tr/REACH-Nedir/Kayit

Kayıt Maliyetleri

Bir Türk firması için REACH Kayıt maliyeti hesaplanırken şu üç bileşen göz önünde bulundurulmalı:

1.     Ajans’a ödenecek Kayıt Başvuru Ücreti. (Firma boyutuna ve kayıt tonajına bağlıdır.)

2.      AB-dışı ülkelerden AB'ye ihracat yapan üretici firmaların tek temsilcisine ödemeleri gereken tek temsilcilik hizmet bedeli.

3.      Ortak kayıt dosyasındaki test verileri/çalışma özetleri için ödenecek ücret. (Letter of access) (97. Bültenimizde bazı örnek LoA ücretleri bulunabilir.)

 

 

ECHA'nın REACH 2018 Yol Haritası

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.