en-UStr-TR

.

Ön kayıt ve geç ön kayıt

1 Haziran 2008 tarihinde başlayan ön kayıt periyodu, 1 Aralık 2008 itibarıyla sona ermiş olup, geç ön kayıt süreci de 1 Haziran 2017 itibarıyla kapanmıştır.   

27 Mart 2009'da yayımlanan ön-kayıtlı madde listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt yükümlülüğünüz varsa pazara girmeden önce kayıt yaptırmanız gerekmektedir.  

 

 

Eğer firmanız 1 Aralık 2008'den sonra ilk kez, bir kimyasal maddeyi (kendi halinde ya da karışım içinde) yılda 1 tonun üzerinde AB + AEA ülkelerine ihraç edecekse, gecikmeli ön-kayıt hükümlerinden yararlanabiliyordunuz. Ancak bu süreç sona ermiştir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, gecikmeli ön-kayıtın, 1 Haziran - 1 Aralık 2008 tarihleri arasındaki ön-kaydı kaçıran firmalara uygulanmayacağını vurgulamaktadır. Bu durumdaki şirketlerin doğrudan kayıt işlemlerini tamamlamadıkça üretime/ihracata devam edemeyeceği belirtilmektedir. 
  
Tonaj /Tehlike Sınıflaması
Geç-ön kayıt
İhracattan sonra  6 ay içinde ve
aşağıdaki  tarihlerden önce
  
Kayıt

 ≥  1000 ton/yıl 

≥ 100 ton/yıl ve Su ortamında çok toksik

≥ 1 ton/yıl  ve CMR kategori 1a,1b

30 Kasım 2009 30 Kasım 2010
(100-1000) ton/yıl 31 Mayıs 2012 31 Mayıs 2013
(1-100) ton/yıl 31 Mayıs 2017 31 Mayıs 2018

 

REACH Tüzüğü ‘nün 28. Maddesi 6.bendinde; ilk-kez üretici / ithalatçı (ihracatçı) olarak değerlendirilen firmaların, REACH Tüzüğü Madde 23’de belirtilen geçiş periyotlarından yararlanabilmeleri için “üretimi ya da ithalatı (ihracatı) bir ton eşiğini geçtikten sonra en geç 6 ay içinde ve ilgili son kayıt başvuru tarihinden en az 12 ay önce” ön-kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

AKA’nın web-sitesinde ‘Gecikmeli ön-kayıt’ hakkında şunlar belirtilmektedir;

Ön-kayıt, bir faz-içi maddeyi potansiyel olarak kayıt ettireceklerin geçiş periyotlarından yararlanabilmek amacıyla AKA’ya istenen bilgileri vermesi sürecidir. Ön-kayıt periyodu şu an sona ermiştir ve REACH-IT’deki ön-kayıt işlevi şu an kapalı durumdadır.

Ancak 1 Aralık 2008’den sonra, bir faz-içi maddeyi ilk defa olarak 1 ton/yıl veya üzerinde üretecek ya da ithal (AB’ye ihraç) edecek potansiyel bir kayıt ettirici, aşağıdaki şartları da sağlıyorsa ‘gecikmeli ön-kayıt’ sürecinden yararlanabilir:

  • Üretimi ya da ithalatı (ihracatı) yılda bir ton eşiğini geçtikten sonra en geç 6 ay içinde, ve
  • ilgili son kayıt başvuru tarihinden en az 12 ay önce
 Gecikmeli ön-kayıt ön-kayıt son tarihini kaçıran firmalara uygulanmaz. Bu firmalar, ilgili tonaja uygun kayıt dosyalarını tam olarak teslim etmedikçe üretim veya ithalata (ihracata) devam edemezler. Gecikmeli ön-kayıt sadece REACH-IT portalı üzerinden yapılabilir."

Gecikmeli ön-kayıtta da ön-kayıtta istenen bilgileri vermeniz gerekmekte ve AB-dışı bir ülkeden doğrudan işlem yapılamadığından bir tek temsilci firma ya da ithalatçınız ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca AKA internet sitesinde ‘Gecikmeli ön-kayıt’ ile ilgili olarak yakında ayrıntılı bilgi ve rehber yayımlanacağı da duyurulmaktadır.

Buna göre, gecikmeli ön-kayıt başvurusu için son tarihler, geçiş periyotları tablosunda yer alan, tehlike sınıfı ve tonaj bantlarına göre ilgili son kayıt tarihlerinden en geç 1 yıl öncesinde yani sırasıyla 30 Kasım 2009, 31 Mayıs 2012 veya 31 Mayıs 2017 olacaktır.

 

(Gecikmeli) Ön kayıtta istenen bilgiler:

  • Başvuranın (kişi/firma) veya tek temsilcinin ismi ile ilgili adres ve iletişim bilgileri.
  • Kimyasal maddeye ilişkin temel bilgiler: İsim, CAS and EINECS numaraları.
  • Gelecek üç yılda satışa sunulması öngörülen ortalama miktar.
  • Kayıt tarihi.
  • Maddenin, hangi maddeler aracılığıyla, Read-across yaklaşımı veya (Q)SAR yöntemiyle değerlendirileceği durumu.
  • Ön-kayıt işlemi REACH-IT sistemi ile web ortamında gerçekleştirilir.

  Üretici firmalar, tek temsilci atamak için İKMİB tarafından kurulan REACH GLOBAL SERVICES  ile iletişime geçebilir. 

 

 

 

IUCLID 5 ile ÖN-KAYIT

Ön Kayıt dosyası hazırlamak için eğitim videoları aşağıdaki linklerdedir.

Not: Video ile bulunan alt yazı dosyasını video ile aynı dosyaya kaydediniz. Windows Media Player’ınızda menüden “Alt Yazılar” kısmında “Varsa Açık” seçeneğini seçiniz. Media Player’ınıza güncel Codec Pack’lerden birini yüklemenizi tavsiye ederiz.

 
Bookmark and Share