en-UStr-TR

.

Mevcut verilerin toplanması

Kayıt dosyası hazırlamak için maddenize ilişkin mevcut verileri toplama aşamasında yararlanabileceğiniz güvenilir veri kaynaklarının bir listesi aşağıda verilmiştir. Ayrıca bu veri tabanlarından nasıl yararlanabileceğinize ilişkin hazırlanan yardımcı sunum için tıklayınız.  

Dosyanızda yer alacak çalışmaların güvenilirliğini değerlendirmek için Klimisch kriterlerine göre bir derecelendirme yapmanız gerekecektir. Klimisch kriterlerine göre güvenilirlik notlarının daha sağlıklı verilebilmesi için ToxRTool adlı bir program geliştirilmiştir. (Toxicological Data Reliability Assessment Tool)

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’ne (JRC) bağlı ECVAM (Avrupa Alternatif Yöntemlerin Doğrulanması Merkezi) adlı kuruluş tarafından geliştirilen excel-tabanlı program, Klimisch kategorilerinin daha sağlıklı olarak belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Ücretsiz yüklenebilen programda, kullanıcı, yürütülen testin tipine göre (in vivo ya da in vitro) ve bu alandaki yeterliliğiyle ilgili bazı sorulara  not olarak yanıt verimekte, program bu notları değerlendirip, çalışma için bir Klimisch kategorisi belirlemektedir. Bilim insanları ve toksikologlar tarafından kullanılması önerilen programa http://ecvam.jrc.it/ft_doc/ToxRTool.xls adresinden ulaşılabilir.


ECHA Veri Tabanı /  Nelere ulaşabilirsiniz?


Güvenilir veri kaynakları

1- OECD Chem portal

2- OECD Screning Information Data Sets

3- TOXNET (Toxicology Data Network)

4- US-EPA

5- ESIS Database

6- IRIS-USEPA (Integrated Risk information System)

7- International Agency for Research on Cancer (Önce sunumu incelemeniz önerilir.)

8- IPCS (International Programme on Chemical Safety)

9- Swedish Chemical Agency

 Ayrıca birer AB kurumlarının REACH yardım sayfaları olan Tess tool box ve  http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/en/home.html  (İngilizce içerik) sayfalarından bilgi alabilirsiniz.

 Verilerin kullanılmasında telif hakları yasalarına dikkat etmek gerekmektedir. Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) tarafından hazırlanan REACH ve fikri mülkiyet hakları rehberinin Yardım Masamız tarafından yapılan özet çevirisini incelemeniz önerilir. 

 

 

 
Bookmark and Share