en-UStr-TR

Kayıt Nedir?

Kayıt, sanayicilerin (üretici/ihracatçı) yılda 1 ton ve üzerinde ürettikleri ve piyasaya sundukları maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplamaları ve karşılaştırmalarını gerektirir. Bu bilgiler, bir maddenin ortaya çıkardığı risk ve zararın değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Bu bilgi ve değerlendirme Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirilir. 

Kayıt ettiren madde için bilgi gereksinimlerinin neler olduğunu kesin bir şekilde tanımlamalıdır. REACH’e göre aşağıdaki konularda bilgiler sunulmalıdır;                                                                                                      

  • Madde tanımı  
  • Fizyokimyasal özellikler                                          
  • Memeli toksisitesi
  • Ekotoksisite
  • Abiyotik ve biyotik bozunma da dahil, çevre geleceği
  • Risk yönetim tedbirlerinin yanı sıra üretim ve kullanım(lar) hakkında bilgi.

AB dışı ülkelerde yerleşik üretici / ihracatçılar, doğrudan kayıt yaptıramazlar.

Kayıt-izin gibi yükümlülükler için AB-üyesi olmayan ülkelerdeki firmalar kendilerine AB Tüzel kişiliğine haiz bir Tek Temsilci atamak durumundadır. Tek Temcilci (REACH Only Representative) olarak belirlediğiniz firma, kayıt konusunda sizi yönlendirecektir. İMMİB iştiraki ile kurulmuş olan Tek Temsilci firması REACH Global Services bu hizmeti vermektedir.

 

Kayıt sürecinin amacı (Kayıt Rehberi Bölüm 1.2) 

REACH’e göre maddelerin risklerinin yönetimi sorumluluğu, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde bu maddeleri üreten, ithal eden, piyasaya süren veya kullanan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Dolayısıyla, kayıt hükümleri üreticilerin ve ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri maddelere ilişkin veriler oluşturmalarını; bu maddelere ilişkin riskleri değerlendirmek için bu verileri kullanmalarını ve uygun risk yönetim tedbirleri geliştirip tavsiye etmelerini gerektirmektedir.

ImageAncak Türkiye gibi, AB dışı ülkelerden Avrupa pazarına ihracat yapan firmaların, rekabet güçlerini kaybetmemek için tek temsilciler ya da Avrupa'daki müşterileri aracılığıyla kayıt yaptırmaları kendi yararlarına olacaktır. 

Tüzükte aksi belirtilmediği sürece, kayıt yükümlülükleri yılda 1 ton ve üstünde üretilen veya ithal (ihraç) edilen maddelere uygulanır. Kayıt işlemi bir madde üretilmeden, ithal (ihraç) edilmeden veya piyasaya sürülmeden önce yapılmalıdır. 

Kayıt kapsamına ilişkin genel bilgiler (Kayıt Rehberi Bölüm 1.6.1) 

REACH Tüzüğü AB pazarında üretilen veya AB’ye dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki hammaddelerin kaydını gerektirir. Bir karışım içerisindeki her bir hammadde için ayrı ayrı kayıt yapılmalıdır. Muafiyetler için web sitemiz incelenebilir. Kayıt gereği olan bir hammaddenin yasal olarak AB pazarına girmesi için kayıt işleminin yapılıp bir kayıt numarasının alınması lazımdır. AB-dışı firmalar bir Tek Temsilci aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Kayıt için neler gerekeceği ve nasıl ilerleneceği Tek Temsilciniz, tarafından size açıklanır.

Kayıt yaptırmak dışında bir seçeneğiniz de kayıtlı madde temin etmek suretiyle (re-import muafiyetinden yararlanarak) pazara girmek olabilir. Bu durumda, tedarikçilerinizden kayıt numaralarını alıp, müşteriye bunları iletmeniz gerekir. (Karışım içinde kayda tabi her madde için kayıt numarası iletilmeli) Burda dikkat edilmesi gereken ve tedarikçiden yazılı olarak size iletmesini isteyeceğiniz konular:

  1. Tedarikçinin kayıt dosyasında sizin kullanım alanınızın da kayıtlı olduğuna ilişkin bir açıklama.               
  2. Size gönderdiği tonajın da kayıt kapsamında olduğuna dair bir açıklama (tonaj sertifikası diye geçer).

Bu şartlar altında, siz kayıt yaptırmadan, kayıtlı hammadde temin ederek pazara girebilirsiniz.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.