en-UStr-TR

Nanomateryaller

Hayat kalitesini geliştirme ve endüstriyel rekabete katkı sağlama açısından potansiyele sahip nanomateryallerin, İnsan sağlığına veya çevre üzerine olası riskleri, nanomateryal  ve spesifik kullanımı ile ilgilidir. Bu nedenle nanomateryaller, uygun bilginin kullanılarak  durum bazında bir risk değerlendirilmesi yapılmasını gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan,  Avrupa Komisyonu  bir sektörde nanomateryal  olan bir materyalin, diğer sektörde kullanıldığında aynı muameleyi göstermesi hedeflenmektedir. Nanoteknoloji ile ilgili  bilgilere, Europa website on nanotechnologies web sayfasından erişilebilir.

ECHA bilgi web sitesi: https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/nanomaterials-in-our-life 

REACH Tüzüğü kapsamında nanomateryaller

REACH Tüzüğü, AB’deki üretimler, pazara sunum ve maddelerin tek başına, karışımlar ya da eşyalar içindeki kullanımlarına uygulanmaktadır. Nanomateryallere  özel bir atıf yapılmamış olsa da  REACH’de “madde” tanımına girmektedir.

Nanomateryallerin AB tanımı:

Nanomateryal, bağlı olmayan durumda ya da bir yığın halinde  partiküller ihtiva eden  ve  % 50  veya daha fazla ebat dağılım sayısına,  1nm-100 nm arasında bir veya birden fazla dış ebada sahip partikülleri içeren doğal, tesadüfen veya üretilmiş materyaldir.Spesifik ve çevre, sağlık veya rekabet açısından önem gerektiren durumlarda ebat sayısı dağılım eşiği % 50 yerine % 1- % 50  arasında alınabilir.Bir veya daha fazla dış ebadı 1 nm altındaki fullerenler, grafen taneleri  ve tek duvar karbon nanotüpler nanomateryaller olarak değerlendirilmelidir.

Nanomateryaller için  REACH kapsamında  gelişmeler 


Nanomalzemelere ilişkin REACH Rehberi yayımlanmıştır.


Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA),  nanomateryallere ilişkin REACH Uygulama Projeleri nihai raporları (Bilgi Gerekleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi )  ile  Komisyon’un nanomateryal tanımına ilişkin tavsiyelerine dayalı  Nanomateryal Rehberi’ni güncelledi ve IUCLID 5’de Nanomateral Bilgilerinin Girilmesine dair  Rehber  yayınladı. Nanomateryaller için hazırlanacak kayıt dosyaları için  özellik, maruziyet, kullanım, risk yönetim önlemleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi için gerekli verilerlerin hazırlanmasında kullanılacak teknik, metod, standart vb. bilgiler de  güncellenen nanomateryaller için da güncellenen  Bilgi Gerekleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi’nin bölümlerinin (7a, 7b, 7c)  eklerinde yer alıyor.

Nanoformdaki maddeler  Ajans tarafından yayımlanan aşağıdaki veri tabanlarına dahil edilmiştir:

REACH Tüzüğü kayıt sürecide  2012-1014 döneminde Üye Ülkeler tarafından değerlendirilmesi planlanan bazı nanomateryaller CORAP Listesine dahil edilmiştir.

Avrupa Komisyon’un Şubat 2013 tarihinde yayımladığı  REACH Tüzüğünü gözden geçirme  raporunda REACH Tüzüğünün, madde ya da karışım halinde oluşan nanomateryallerin risk yönetimi  için muhtemel en uygun çerçeveyi  oluşturduğu ancak spesifik gerekliliklerin daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup, Komisyon’un  nanomateryallerin kayıt dosyalarında nasıl belirtileceğine  daha fazla açıklık getirmek  ve güvenliğinin  gösterilmesini sağlamak  amacıyla  özellikle REACH Tüzüğünün Ek’lerinde olası düzenleme opsiyonlarına dair Aralık 2013 tarihine kadar  bir etki değerlendirmesi yapacağı ifade edilmiştir. 

Anket Çalışması Revizyonun kapsamı, REACH eklerinde ortaya koyulan nanomateryallerin  teknik yönlerine odaklı olup, bilgi sahibi uzman kullanıcılar için  Komisyon'un websayfasından yayımlanan ankete  13 Eylül’e kadar görüş  bildirilebilecek.   

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.