en-UStr-TR

.

EK IV + V

Kayıt yükümlülüğünden muafiyetler, REACH Tüzüğü'nün Ek IV ve Ek V'inde listelenmektedir. Bu iki ekte REACH Tüzüğü yayımlandıktan sonra değişiklik yapılmış, bu değişiklikler, (EC) 987/2008 No.lu Komisyon Tüzüğü ile ve 9 Ekim 2008 tarihli ve L268 serili AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak REACH Tüzüğü de düzeltilmiştir.

Düzeltilmiş listelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

                                     EK IV                     EK V   

Öte yandan AKA, EK V'in daha iyi anlaşılması için bir rehber hazırlamıştır.  (İngilizce /  Türkçe)

Bookmark and Share