en-UStr-TR

Bookmark and Share

 

İzne Tabi Maddeler Listesi

REACH Tüzüğü Ek XIV'de yer alır.  Resmin üzerine tıklayınız.

İkame Bilgi Kaynakları

 

GÜNCEL LİSTEYİ ECHA WEB SİTESİNDEN TAKİP ETMENİZ ÖNERİLİR!  

REACH Tüzüğü Ek XIV – İzne Tabi Maddeler Listesi  

Sıra no

Madde Adı

EC No.

CAS No

Son başvuru tarihi

Son kullanma tarihi

1

5-tert-butil-2,4,6-trinitro -m-ksilen (musk ksilen)

201-329-4

81-15-2

21 Şubat 2013

21 Ağustos 2014

2

4,4'-Diaminodifenilmetan (MDA)

202-974-4

101-77-4

21 Şubat 2013

21 Ağustos 2014

3

Hekzabromosiklododekan (HBCDD)

221-695-9

3194-55-6

21 Şubat 2014

21 Ağustos 2015

247-148-4

25637-99-4

Alfa-HBCDD

134237-50-6

Beta-HBCDD

134237-51-7

Gama-HBCDD

134237-52-8

4

Bis (2-etilhekzil)ftalat (DEHP)

204-211-0

117-81-7

21 Ağustos 2013

21 Şubat 2015

5

Benzil butil ftalat (BBP)

201-622-7

85-68-7

21 Ağustos 2013

21 Şubat 2015

6

Dibutil ftalat (DBP)

201-557-4

84-74-2

21 Ağustos 2013

21 Şubat 2015

7

Diisobutyl phthalete (DIBP)

201-553-2

84-69-5

21 Ağustos 2013

21 Şubat 2015

8

Diarsenic trioxide

215-481-4

1327-53-3

21 Kasım 2013

21 Mayıs 2015

9

Diarsenic pentaoxide

215-116-9

1303-28-2

21 Kasım 2013

21 Mayıs 2015

10

Lead chromate

231-846-0

7758-97-6

21 Kasım 2013

21 Mayıs 2015

11

Lead sulfochromate yellow

215-693-7

1344-37-2

21 Kasım 2013

21 Mayıs 2015

12

Lead chromate molybdate sulphate red

235-759-9

12656-85-8

21 Kasım 2013

21 Mayıs 2015

13

Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP)

204-118-5

115-96-8

21 Şubat 2014

21 Ağustos 2015

14

2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT)

204-450-0

121-14-2

21 Şubat 2014

21 Ağustos 2015

15

Trichloroethylene

201-167-4

79-01-6

21 Ekim 2014

21 Nisan 2016

16

Chromium trioxide

215-607-8

1333-82-0

21 Mart 2016

21 Eylül 2017

 

17

Krom trioksitten türeyen asitler ve oligomerleri

 

 

 

 

 

21 Mart 2016

 

21 Eylül 2017

Chromic acid

231-801-5

7738-94-5

Dichromic acid

236-881-5

13530-68-2

Oligomers of chromic acid and dichromic acid

---

---

18

Sodium dichromate

234-190-3

7789-12-0

21 Mart 2016

21 Eylül 2017

19

Potassium dichromate

231-906-6

7778-50-9

21 Mart 2016

21 Eylül 2017

20

Ammonium dichromate

232-143-1

7789-09-5

21 Mart 2016

21 Eylül 2017

21

Potassium chromate

232-140-5

7789-00-6

21 Mart 2016

21 Eylül 2017

22

Sodium chromate

231-889-5

7775-11-3

21 Mart 2016

21 Eylül 2017

23

Formaldeyde, oligomericreactionproductswith aniline (tecnical MDA)

500-036-1

25214-70-4

22 Şubat 16

22 Ağustos 2017

24

Arsenicacid

231-901-9

7778-39-4

22 Şubat 16

22 Ağustos 2017

25

Bis(2-methoxyethyl)ether (digylme)

203-924-4

111-96-6

22 Şubat 16

22 Ağustos 17

26

1,2-dichloroethane (EDC)

203-458-1

107-06-2

22 Mayıs 16

22 Kasım 17

27

2,2I-dichloro-4,4ı-methylenedianiline (MOCA)

202-918-9

101-14-4

22 Mayıs 16

22 Kasım 17

28

Dichromiumtris(chromate)

246-356-2

24613-89-6

22 Temmuz 17

22 Ocak 19

29

Strontiumchromate

232-142-6

7789-06-2

22 Temmuz 17

22 Ocak 19

30

Potassiumhydroxyoctaoxodizincatedichromate

234-329-8

11103-86-9

22 Temmuz 17

22 Ocak 19

31

Pentazincchromateoctahydroxide

256-418-0

49663-84-5

22 Temmuz 17

22 Ocak 19

32

1-Bromopropane (n-propyl bromide)

203-445-0

106-94-5

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

33

Diisopentylphthalate

210-088-4

605-50-5

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

34

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7 rich

276-158-1

71888-89-6

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

35

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

271-084-6

68515-42-4

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

36

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear

284-032-2

84777-06-0

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

37

Bis(2-methoxyethyl) phthalate

204-212-6

117-82-8

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

38

Dipentylphthalate

205-017-9

131-18-0

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

39

N-pentyl-isopentylphthalate

---

776297-69-9

4 Ocak 2019

4 Temmuz 2020

40

Anthracene oil

292-602-7

90640-80-5

4 Nisan 2019

4 Ekim 2020

41

Pitch, coal tar, high temp.

266-028-2

65996-93-2

4 Nisan 2019

4 Ekim 2020

42

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated

(covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues)

---

---

4 Temmuz 2019

4 Ocak 2021

43

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

(substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof)

---

---

4 Temmuz 2019

4 Ocak 2021


 


* Maddenin izinsiz olarak kullanılamayacağı tarih.
** (EC) No 726/2004 no.lu Tüzük, 2001/82/EC no.lu Direktif, ve/veya  2001/83/EC no.lu Direktif kapsamındaki tıbbi ürünlerin iç (ürünle temas halindeki) ambalajında kullanımı muaf tutulmuştur.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.