en-UStr-TR

.

MATRA Projesi - Çalışma Ziyareti

Hollanda  11-15 Ekim 2010

REACH ve CLP Tüzüklerinin uygulamada olduğu bir AB ülkesinde endüstrinin, bakanlıkların, yetkili otoritelerin  ve yardım masasının  rollerini ve görevlerini yerinde  tanımak  amacıyla proje katılımcılarından oluşan 10 kişilik bir ekip Hollanda’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışma ziyareti projenin finansmanı Hollanda Ekonomi, Dış İşleri  ve  Konut, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığı (VROM) adına Uluslararası İş ve İşbirliği Ajansı (EVD)  tarafından  atanmış risk değerlendirme konularında uzman danışmanlık firmaları RPS  ve Grontmij ziyaret edildi. Sunumlar için tıklayınız.

Çevre Ulusal Enstitüsü (RIVM), Çevre Kanunlarının Yürütülmesinden Sorumlu Ulusal Bilgi Merkezi olan NL Ajansı altında ulusal REACH&CLP Yardım Masası fonksiyonunu üstlenen Infomil yerinde ziyaret edildi. Hollanda Konut, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığı (VROM), Sağlık, Sosyal, Yardım ve  Spor Bakanlığı (VWS) ve Çalışma Bakanlığı’na (SZW) bağlı resmi bir organizasyon Büro- REACH’in görevleri ve organizasyon yapısı hakkında bilgi edinildi.  Hollanda’da REACH’den sorumlu yetkili otorite Konut, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığı (VROM) ile CLP’den sorumlu yetkili otorite olan sorumlu Sağlık, Sosyal, Yardım ve  Spor Bakanlığı’nın (VWS) rolleri, Büro-REACH ve diğer kurumlarla koordinasyon hakkında bilgi edinildi. REACH ve CLP Tüzüklerinin uygulaması ve yürütümesi ile ilgili görevler,  beş ayrı bakanlığın çatısı altında uzman birimlerin (Infomil, Bureau REACH, RIVM) yer aldığı dallanmış bir organizasyon yapısı içinde toplanmıştır. Sunumlar için tıklayınız.

AB’de 13 maddenin kayıtları için lider konumunda Kasım 2010 sonuna kadar 53 madde kaydını yapacak olan  Eastman Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölge merkezi ziyaret edildi. Dünyanın önde gelen plastik, fiber, yapıştırıcı, mürekkep vb kimyasal üreticilerinden olan Eastman’ın bir iş projesi olarak değerlendirdikleri REACH ile tamamen uyumlu olduğu, iş performansının,  finansın, kaynakların, tedarik zincirindeki ilişkilerin rakiplerle etkileşimin, iş tehditlerinin ve fırsatlarının REACH ile önemli ölçüde etkilendiği gözlendi. Sunumlar için tıklayınız.

Ayrıca Hollanda Kimya Sanayi Birliği VNCI yetkilisi tarafından verilen yeni Güvenlik Bilgi Formları (SDS) ile ilgili sunum için tıklayınız.

Çin’de üretilen, ithal edilen veya Çin’den ihraç edilen “yeni maddelerin” bildirimi ile ilgili 15 Ekim 2010’da yürürlülüğe giren Yeni  Kimyasallarla ilgili Çevresel Önlemler Tüzüğü (ya da diğer Çin- REACH Tüzüğü) ile ilgili bilgi edinildi. Sunum için tıklayınız.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2008’de yürürlüğe girmiş bulunan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliği  endüstriye tanıtıldı. Sunum için tıklayınız.

Bookmark and Share