en-UStr-TR

.

MATRA Projesi 3.Eğitim

Ankara  14-15 Eylül 2010

Projenin  14-15 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen III. eğitiminde yedi ildeki (Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli,  Konya, Mersin)  oluşturulacak temas noktaları için TOBB ve KOSGEB’den projeye katılım sağlayan yeni eğiticilerin “eğitici becerilerinin arttırılması” amaçlanmıştır. Bu amaçla TOBB ve KOSGEB temsilcilerinden oluşturulan eğiticilere iletişim geliştirme teknikleri ve sunum hazırlama metodu konusunda bilgiler verildikten sonra REACH&CLP ile ilgili konularda sunum yapmaları için 4 gruba ayrıldı. Grupların her birine şimdiye kadar RPS uzmanları tarafından verilen ilk eğitimin  konuları  paylaştırıldı. Projenin diğer paydaşlarından (DTM, ÇOB ve İMMİB temsilcileri) oluşturulan 2 gruba REACH ve CLP sorularına yanıt hazırladı. Sunum hazırlıkları sırasında yeni eğiticilere RPS uzmanları tarafından destek verildi. Sunumunu tamamlayan her bir yeni eğitici, iletişimleri ve sunum hazırlama metodu açısından RPS uzmanları tarafından  eleştirildi ve tavsiyeler aldı.

Eğitim sunumlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Bookmark and Share