en-UStr-TR

.

Eşyalar için rehber

Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın eşyalarla ilgili hazırladığı rehberde şu sorulara yanıt bulmanız mümkündür:

  1. Rehber kimler için ve nasıl kullanılmalı?
  2. REACH çerçevesinde eşyalardaki maddelere ilişkin şartlar.
  3. REACH çerçevesinde neyin bir eşya olduğuna karar verilmesi.
  4. Tedarik zincirinde bilgi.
  5. Eşyalardaki maddelerin kimyasal analizi.
  6. Kayıt ve / veya bildirim şartları.
  7. Eşyadan salınması tasarlanan maddeler.
  8. Madde 33 ve madde 7 (2)nin geçerli olup olmadığının kontrolü.
  9. Bir eşya içindeki bir maddenin söz konusu kullanım için kaydının olup olmadığının kontrolü.

 

REACH Tüzüğü’nün Yüksek Önem Arz Eden Maddelere (SVHC) ilişkin eşyaları ilgilendiren yükümlülüklere dair Avrupa Adalet Mahkemesi’nin kararı sonrasında ilk aşamada hızlı bir şekilde gözden geçirilerek güncellenen Eşya Rehberi SVHC hesap örneklerini de içerecek şekilde yeniden güncellenerek yayımlandı. Yeni rehber, Adalet Mahkemesi kararına uygun parça başına % 0.1 limiti hesaplama örneklerini de içeriyor. Ayrıca bildirim yükümlülüğü hakkında detaylar da yer alıyor.

Eşya Rehberinin yeni sürümünün Türkçesi yakında web sitemizde yayımlanacaktır.

ECHA Basın Bülteni | Eşya Rehberinin İngilizcesi

Güncel Türkçesi (2018)

 

Ayrıca Avrupa Kimyasallar Ajansı, daha özet bilgilerin yer aldığı bir rehber daha çıkarmıştır. Bu özet rehber, Yardım Masamız tarafında Türkçeye de çevrilmiştir. Bu rehberlere de aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Bookmark and Share