en-UStr-TR

Eşyalar ve REACH

REACH Tüzüğü Madde 3.3'e göre üretimi sırasında işlevini kimyasal bileşiminden daha fazla belirleyen özel bir şekil, yüzey ya da tasarım verilmiş bir cisimler "eşya" olarak tanımlanır: . Evlerimizde kullandığımız pek çok eşya vardır; mobilya, giysi, araç, alet, kitap, oyuncak ve elektronik aletler gibi. Bir eşya, tahta bir sandalye gibi basit ya da bir bilgisayar gibi karmaşık bir yapıda olabilir.

AB pazarına gönderdiğiniz ürünün eşya statüsünde olup olmadığından emin değilseniz Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın yayımladığı Eşya Rehberi'nden yararlanabilirsiniz. Ayrıca sektörlere özel olarak hazırlanan akış diyagramlarını inceleyebilirsiniz.         


EŞYA ÜRETİCİLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AŞAĞIDAKİ 4 TEMEL SORU YARDIMIYLA SAPTAYABİLİR:

1- ) Eşyamız,  SVHC yani "Yüksek Önem Arz eden Madde" içeriyor mu?

Kimi kimyasalların kansere neden olabilen (kanserojen), genetik değişime yol açabilen (mutajen), canlıların üremelerinde zehir etkili (reprotoksik), çevrede uzun sürede parçalanmayan (kalıcı kirletici), hayvanların dokularında birikim yapan (biyobirikimli) zararlı etkileri bulunmaktadır. Bunlar ‘yüksek önem arz eden’ (SVHC) maddelerdir. Bu kategori, canlılarda ‘endokrinal sistemi parçalayıcılar’ gibi eşdeğer risk gösteren kimyasalları da kapsamaktadır. REACH' in amaçlarından biri de, izin prosedürü yoluyla bu tür kimyasalları denetim altında tutmak ve bunların daha güvenilir maddelerle değiştirilmesi için endüstriyi özendirmektir. 

Bu tür maddelerin eşyalar içinde kullanımı da kontrol edilmeye çalışılmaktadır. AKA, bu tür kimyasalları bir Aday Liste halinde yayımlamakta ve bu listeyi yılda iki kere güncellemeyi amaçlamaktadır. Bu listedeki maddeler daha sonra izin prosedüründeki adımlardan geçerek, REACH Tüzüğü Ek XIV'e girecek ve İzne Tabi Maddeler arasında yer alabilir.

AB pazarına eşya tedarik eden firmalar, kendi tedarikçilerini de sorgulayarak (ürünlerin her türlü ambalajları da dahil olmak üzere) Aday Listede yer alan bu maddeleri kullanıp kullanmadıklarını saptamak durumundadırlar. (Bu tür iletişimleriniz için kullanabileceğiniz İngilizce ve Türkçe mektup örnekleri web sitemizde yer almaktadır.) 

Aday Listede yer alan bir maddeyi ürettikleri eşyaların içinde ağırlıkça % 0.1 veya daha fazla oranda kullanan sanayiciler/distribütörler;

Eşyanızın SVHC içerip içermediğini belirlemeniz için yol gösterici Tabloyu takip edin.

2-) Eşyamızda ağırlıkça % 0,1'den fazla bulunan SVHC'yi yılda 1 tondan fazla mı ihraç ediyoruz ? 

 Ağırlıkça  % 0,1'den fazla  SVHC içeriğine sahip bir eşya ile 1 ton/yıldan fazla SVHC ihraç ediliyorsa, Avrupa Kimyasallar Ajansı'na  SVHC bildirimi yapılması gerekmektedir.  

Bildirim AB'deki müşteriler ya da ithalatçılar tarafından yapılabileceği gibi AB-dışı bir firma tarafından AB ülkelerinde atanmış bir Tek Temsilci (OR) vasıtasıyla da yapılabilir.

Eğer şu an Aday Listede yer alan bir maddeyi üretiminizde kullanmıyorsanız bile bu listenin güncelleneceğini ve takip edilmesi gerektiğini unutmayınız. Bu takip işleminde bir adım öne geçmek için SVHC maddelerle ilgili olarak bazı sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı sinlist.org ya da Avrupa İşçi Sendikalarının SVHC listelerini kontrol edebilirsiniz. Bu listelerin resmi bir niteliği olmamakla birlikte, içindeki maddelerin ileride AKA'nın aday listesinde yer alma olasılığı yüksektir. 

Eşyanızdaki SVHC için bildirim yükümlülüğünü tespit etmeniz için yol gösterici Tabloyu takip edebilirsiniz.

3- ) Kısıtlamalar Listesi'ni kontrol ettiniz mi?

AB çapındaki risklerin yönetimi için bazı tehlikeli maddelerin üretiminin, piyasaya sürülmesinin ya da kullanılmasının bazı koşullara tabi olacağı ya da yasaklanacağı bir prosedür getirilmiştir. Kısıtlamalar, sadece madde adını değil, kullanım alanını (koşulunu) da baz alan bir liste olarak yayımlanır. Kısıtlama, bir maddenin, bir eşya içindeki kullanımına da yönelik olabileceği için AB pazarına yönelik çalışan eşya tedarikçileri tarafından takip edilmelidir. REACH Tüzüğü- Ek XVII, 1 Haziran 2009'dan itibaren AB'de daha önceden uygulanan kısıtlamaları da devralır. 

4 - ) Eşyamızdan tasarlanan bir salınım var mı?

Tasarlanan salınım (üreticinin belirli bir amaçla salınmak için eklediği kimyasal varsa ör. kokulu ürünler) varsa ve eşyanın içine bu amaçla eklenmiş madde miktarı ihracatçı başına 1 ton/yıldan fazla ise (eşyanın içine eklenen bir karışım ise 1 ton/yılı aşan her bir hammaddesi için) maddenin Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA)kaydı gereklidir (Bu durumda Ön-kayıt / Kayıt Sınıflandırma-Etiketleme Bildirimi gibi yükümlülükleriniz hakkında bilgi edininiz).

Aşağıdaki soruları yanıtlamaya devam ederek diğer yükümlülüklerinizi  tespit edebilirsiniz:


 

 

EŞYA ÜRETİMİ/İHRACATI YAPAN FİRMALARIN REACH KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yükümlülük

Eşyadaki Maddelerin Kaydı

Eşyadaki madde bilgisinin iletimi

(Güvenli Kullanım Bilgisi)

Eşyadaki Madde Bildirimi

Eşyadaki Tehlikeli Madde Kısıtlamaları

REACH Tüzüğü

Madde 7(1)

Madde 33

Madde 7(2)

Madde 67

Eşya içinde yükümlülüğe konu madde(ler)

Eşyadan salınımı tasarlanmış olan madde(ler)

SVHC AdayListe’de yer alan maddeler

SVHC Aday Liste’de yer alan maddeler

Ek XVII

Kısıtlamalar Listesi

Maddenin eşya içindeki tonaj eşiği/sınırı

1 ton/yıl

-----

1 ton/yıl

-----

Maddenin eşya içindeki konsantrasyonu

----

% 0.1 (ağırlıkça)

% 0.1(ağırlıkça)

EkXVII– Kolon 2


 


İsveç Çevre Ajansı KEMİ'nin Eşya Rehberi
İsveç Çevre Ajansı KEMİ'nin Eşya Rehberi

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.