en-UStr-TR

.

AKA HABER ARŞİVİ

 

Avrupa Komisyonu'nun REACH-CLP Yaptırım Konferansı 1 Mart'ta yapıldıWorkshop banner

Komisyonun REACH ve CLP konusunda otoriteleri ve paydaşları bir araya getirmek üzere düzenlediği Konferans, 1 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirildi.  Konferans sunumları için tıklayınız.

 Madde değerlendirmesi için taslak liste hazır

REACH’in bir bölümü olan madde değerlendirmesi için ilk önemli adım ekim ayında atıldı. Bu konuda çalışmak üzere kurulan AB Eylem Planı (CoRAP) taslak listesi,  Üye Ülkelere sunuldu. Taslak planda, REACH Tüzüğü madde değerlendirmesi kapsamında  üye ülkeler tarafından gözden geçirilmesi planlanan  91 madde mevcut. Söz konusu maddeler, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değerlendirmek üzere ülkelere paylaştırılacak. AKA, gizli bilgileri içermeyen madde isimlerini, CAS ve EC numaralarını ve değerlendirilme yılı da dahil olmak üzere taslak planın kamuoyuna açık bir versiyonunu da yayımladı.

 

2013 kayıt grubu için kampanya başlatıldı

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), endüstriye REACH için ikinci kayıt teslim tarihine hazırlanmalarını hatırlatmak için “REACH 2013-Şimdi faaliyete geç” kampanyasını 23 Eylül tarihinde Brüksel’de organize ettiği REACH Konferansında başlattı. Yılda 100 ton veya daha fazla miktarda kimyasal üreten veya ithal eden firmaların 31 Mayıs 2013 tarihine kadar söz konusu maddeleri AKA’ya kayıt yaptırmaları gerekmekte. Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

2010'da kayıt edileceği belirtilen 1500 madde

AKA, Nisan 2010'da düzenlediği ankette 2010 kaydı için dosya teslim edileceği açıklanan ancak kaydı yapılmayan 1500 maddeye ilişkin yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı. AKA duyurusu için tıklayınız. 

Ajans, geçersiz ön-kayıtları veritabanından temizledi.

Önkayıtlı madde veritabanında güncelliğini yitirmiş ya da çeşitli nedenlerden geçersiz olan ön-kayıt girişlerini temizledi. AKA duyurusu için tıklayınız.

İki önemli rapor

Avrupa Kimyasallar Ajansı, REACH ve CLP  Tüzükleri ile ilgili çalışmalara, uygulamalara, hayvanlar üzerinde yapılmayan test metotlarının kullanımına ve test stratejilerine dair 2 önemli raporunu 30 Haziran’da  yayımladı. REACH Madde 117’ye dayalı olarak hazırlanıp Avrupa Komisyonuna sunulan raporlara  erişmek için tıklayınız.  

SVHC Liste için yeni öneriler 

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) 29 Ağustos’ta yayımladığı duyuru ile görüş alımı sürecini başlattığı  20 SVHC (Yüksek Önem  Arz Eden Madde) madde hakkında bilgi notu ve potansiyel kullanım alanlarının yer aldığı liste için tıklayınız.

 

Ajans, Yönetim Kurulu başkan yardımcısını seçti

Ajans, 21-22 Haziran tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında yeni Yönetim Kurulu başkan yardımcısı  Mr Martin Lynch’ı seçti. Paydaş organizasyonlarının seçim kriterleri, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (AKA) 2012-14 dönemi için çok yıllık çalışma programının adaptasyonu ve 2012 bütçesinden kaynak sağlanmasının zorlukları söz konusu toplantının öne çıkan konuları arasında yer aldı. Çok yıllık çalışma programına göre Ajans, 2012-14 yılındaki sorumluluklarını ilk defa tüm alanlara genişletmiş olacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
Test şartları esnekleştirildi

Avrupa Kimyasallar Ajansı, REACH kayıt dosyalarındaki toksikolojik& ekotoksikolojik analizler için aranan kriterleri az da olsa esnetti. Daha önce OECD Üye Ülkeler veya Karşılıklı OECD Veri Kabulu Sistemine tam  üye olan ve bu sisteme  GLP ya da OECD GLP İzleme Otoritesi tarafından denetlenen geçici üye olan ülkelerin  GLP uyumlu verileri kabul ediliyordu. İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) belgeli laboratuvarlar dışındaki testleri kabul etmeyen AKA yetkilileri, hayvan test tekrarlarını önlemek için şimdi diğer tüm OECD ülkelerinde de GLP prensiplerine göre yürütülen analizleri  de kabul edebilecek.  Ayrıntılı bilgi için

REACH ve CLP denetçileri için web portalı

Yürütmeyle ilgili yeni REACH Bilgi Portalı (RIPE), denetçilerin  firmalar tarafından AKA’ya sunulan kilit bilgilere  online erişim  imkanı sunuyor ve AB’de daha etkin bir denetimi sağlıyor. AB üye ülkelerdeki  (+ Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn)  denetçilerin, muhafaza edilen mevcut verilere  güvenli bir şekilde erişimlerini sağlayarak REACH ve CLP uygulamalarında  bir yol daha kat etmiş oldu.

REACH-IT’den ayrı bir uygulama olarak geliştirilen yeni web portalı,  REACH ve CLP denetçilerinin, kayıt dosyalarının kim tarafından  ve ne zaman sunulduğu, tonaj bandı, üretim ve kullanım alanları, amaçlanan kullanımları, sınıflandırma ve etiketleme bilgileri, güvenli kullanım rehberi gibi firmaların dosyalarındaki   kilit bilgileri araştırmasına müsaade ediyor. Bu yönlendirme portalı,  AB’deki REACH ve CLP yerel otoritelerinde çalışmakta olan  2 500’e yakın  denetçi tarafından kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

İzin listesine yeni öneriler

Avrupa Kimyasallar Ajansı, REACH Aday Listede yer alan 13 maddeyi izin listesine geçirmek üzere görüş alımı sürecini başlattı. Halihazırda SVHC listesi olarak da bilinen Aday Listede bulunan 13 kimyasal hakkında endüstriden ve diğer ilgili taraflardan alınan görüşleri derleyecek olan AKA daha sonra resmi makamlara bu maddelerin izne tabi maddeler listesine geçirilmesi yönünde öneri sunacak.

 1. Amonyum dikromat
 2. Kromik asit ve dikromik asit oligomerleri
 3. Kromyum trioksit
 4. Kobalt diklorid
 5. Kobalt(II) karbonat
 6. Kobalt(II) diasetat
 7. Kobalt(II) dinitrat
 8. Kobalt(II) sülfat
 9. Potasyum kromat
 10. Potasyum dikromat
 11. Sodyum kromat
 12. Sodyum dikromat
 13. Trikloroetilen

Görüş belirtmek isteyenler, 14 Eylül 2011 tarihine kadar, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın web sitesinde yer alan formları doldurarak bu işlemi gerçekleştirebiliyor.
REACH Tüzüğü İzne Tabii Maddeler Listesi’ne (EK XIV) eklenen maddeleri AB’ye tek başına ya da karışım içersinde ihraç edecek firmaların, listede  her bir madde için belirlenecek  son  başvuru tarihine kadar (application date) Avrupa Kimyasallar Ajansı’na İzin başvurusunda bulunmaları veya ikame (alternatif) madde arayışına girmeleri gerekecek.

 Eşya içindeki maddeler için bildirim yükümlülüğü

AB ve AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerindeki eşya üretici ve ithalatçısı firmaların, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla derişimde ve yılda 1 ton’dan daha fazla miktarda SVHC bulunması durumunda, AKA’ya bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. AKA'nın Yardım Masamıza verdiği yanıtta, REACH Tüzüğü kapsamında AB ve AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine ihracat yapan AB-dışı firmaların, AB’deki müşterileri aracılığıyla veya AB’de yerleşik bir "Tek Temsilci” atayarak AKA’ya bildirim yapabilecekleri belirtilmiştir. İlgili üye duyurumuz için tıklayınız.

Eşya Rehberi güncellendi

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (AKA) eşya içindeki maddeler için yükümlülüklere dair rehberi güncellendi. Eşya içindeki SVHC maddeler için 1 Haziran 2011’e kadar yapılacak bildirim süreci ile ilgili bilgiler de eklenen rehberin önyazısında %0.1’lik SVHC oranının hesaplanmasındaki anlaşmazlığın giderilemediği ve firmaların yükümlülüklerini yerine getirirken bunu göz önüne almaları gerektiği hatırlatıldı. Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu altı ülke %0.1 oranının eşyanın bileşeni durumunda olmasına karşın yine eşya özelliği taşıyan parçalara ayrı ayrı uygulanması gerektiğinde ısrar ediyor. 

Eşya rehberi (İngilizce)  ve Türkçesi 

Ajans, kayıtlı madde envanterini 27 Nisan'da günceledi. Listede 3794 kayıtlı madde yer alıyor. Liste erişim sayfası

Ajans 2010 dosyalarının kontrolünü tamamladı

Avrupa Kimyasallar Ajansı, 1 Aralık 2010'a kadar teslim edilen 20 723 dosyadan 20 175'i için kayıt numarası verdi. Böylece toplamda 3 483 faz-içi madde için kayıt gerçekleşmiş oldu. Ajans'ın 7 Mart'ta açıklamasına göre, firmalara 20 175 olumlu ve 26 ret yanıtı gönderildi. Geriye kalan dosyalar, firmalardan talep edilen ekstra bilgilerin gönderilmesini ya da ödemelerin gelmesini bekliyor. (AKA haberi)

* Yeni SVHC maddelerle ilgili görüş alım süreci başladı. (21.2.2011)

* İzin Listesi AT Resmi Gazetesinde yayımlandı (18.2.2011)  Türkçe sayfa

*  IUCLID ve REACH-IT sürümleri güncellenecek. (17.2.11)

* QSAR programları yenilendi (17.2.2011)

Kayıt edilen faz-içi madde listesi güncellendi. (7.2.2011) 

Paydaşlar Günü 17-18 Mayıs'ta  (7.2.2011)

Kayıt rehberinde düzeltme yapıldı. (31.1.2011)

* Ajans, test tekliflerini yayımlıyor. (26.1.2011)

* Kayıtlı maddeler listesi güncellendi. (24.1.2011)

* Ajans, SVHC Bildirimi yapması gereken firmaları, güncel Eşya rehberine bakmaları konusunda uyardı. (22.12.10)

* AKA'dan yeni rehberler (16.12.2011)

* SVHC Listesine (Aday Liste) yeni maddeler eklendi. (15.12.2011)

* Aday Listeye ve İzin listesine yeni adaylar (3.12.10) 

* CLP nedeniyle REACH Tüzüğündeki değişiklikler (2.12.10)

* Sıkça Sorulan Sorularda güncelleme (29.11.10) 

* Yarı-iletkenler için maruziyet senaryo örnekleri yayımlandı. (7.9.10) 

 

 Ajans, test verisi arıyor

AKA, omurgalı hayvanlar üzerinde deneylerin gereksiz yere tekrar edilmemesi için mevcut veri sahipleri ile ihtiyacı olanları buluşturmak için yeni bir duyuru yayımladı. 2 maddeye dair ayrı iki test verisi aranan duyuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Yeni SVHC öneriler için görüş alımı başladı

Yüksek önem arz eden madde kriterine uygunluğu nedeniyle Aday Listeye alınmak üzere 11 madde için yapılan öneriler, ilgililerden görüş alınması için AKA tarafından yayımlandı. AKA duyurusunda liste halinde de yayımlanan 11 madde hakkında 14 Ekim 2010 tarihine kadar herkes Ajans'a görüş iletebilecek.

 

İzne tabi maddeler listesine alınmaya hazırlanan maddeler

  Ajans, 13 Ocak 2010'da Aday Listeye dahil edilen maddelerden REACH Tüzüğü Ek XIV'e (İzne Tabi Maddeler Listesi) geçirmeyi planladığı 8 tanesi hakkında görüş toplamaya başladı. 30 Eylül'e kadar isteyenlerin, gerekçeleriyle görüşlerini bildirmeleri için açılan sayfaya ulaşmak için tıklayınız. Önceliklendirilmesi planlanan ve görüş beklenen maddeler:

 • Diisobutyl phthalate (DIBP)
 • Diarsenic trioxide
 • Diarsenic pentaoxide
 • Lead chromate
 • Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
 • Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104)
 • Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • 2,4 – Dinitrotoluene

 Ajans, daha önce de 28 Ekim 2008'de  Aday Listeye giren maddelerden 7 tanesini önceliklendirerek Ek XIV'e dahil etmek üzere görüş toplamıştı. Bu maddeler henüz resmi olarak Ek XVI'e dahil edilmedi.

 Ajans, iki kısıtlama önerisi hakkında görüş istedi

 Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), Fransa’dan gelen iki kısıtlama önerisi için ilgililerden görüş istedi. Kısıtlama talebi, kurşun ve kurşun bileşiklerinin takılarda kullanımı ile dimetilfumaratın (DMF) tüketici ürünlerinde kullanımına yönelik.  Ajans, bu kısıtlama önerilerine ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların, 21 Eylül 2010’a kadar görüşlerini bildirmelerini istedi. İlgili AKA Bülteni için

 Bekleyen teknik rehberler 30 Kasım'dan sonraya

 Avrupa Kimyasallar Ajansı, hazırlığı süren ya da güncellenen REACH ve CLP rehberlerinin 30 Kasım 2010'dan önce yayımlanmayacağını ilan etti. Moratoryum olarak ifade edilen uygulamaya, sanayicilerin kayıt dosyalarına konsantre olmaları için karar verildiği belirtildi. Söz konusu rehberler şunlar: Kayıtla ilgili - EK V Rehberinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili güncellenmesi. Monomer ve polimer rehberinin güncellenmesi, Ara ürün rehberinde 'sıkı kontrol edilen koşullara' açıklık getirilmesi./ Bilgi gereksinimleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi - maruziyet değerlendirmesi ve diğer güncellemeler. Eşya içindeki maddelere dair rehber / Güvenlik Bilgi Formlarına ilişkin rehber / CLP Kriterlerinin uygulanması rehberinin etiketleme ile ilgili bölümü. İlgili AKA Basın Bülteni için tıklayınız.

REACH Ek II'de güncelleme. SDS Tüzüğü yayımlandı

 REACH Tüzüğü Ek II'sinde yer alan ve Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanma esaslarını belirleyen bölüm CLP Tüzüğü geçiş takvimine göre güncellendi. Düzeltme (AT) 453/2010 sayılı Komisyon tüzüğü olarak 20 Mayıs 2010 tarihli Topluluk Resmi Gazetesinde yayımlandı.

 

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Raporu programı CHESAR hazır 

 Firmalara, REACH'te kaydı yapılacak yıllık üretimi 10 tonun üzerindeki maddelerin kimyasal güvenlik değerlendirmesi ve raporunu hazırlama konusunda yardımcı olması için geliştirilen CHESAR programı yüklemeye hazır. http://chesar.echa.europa.eu/ adresinde yüklenebilen program IUCLID 5.2'nin bir plug-in'i olarak çalışıyor. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız.

2 SVHC madde için kullanım alanı bilgisi aranıyor

 Ajans, Aday Listede yer alan yüksek önem arz eden maddelerden ikisinin (2,4-dinitrotoluen ve kurşun kromat) kullanım ve salınımı hakkında piyasadan bilgi istedi. Toplanan bilgilerin bu maddelerin izne tabi olmak üzere önceliklendirilme kararı sırasında değerlendirileceği bildirildi. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız. (12.5.2010)

Atık ve geri kazanılmış malzemeden üretilen ürünler için rehber

 Geri dönüşümlü malzemeden üretim firmalara, muafiyet durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan AKA rehberi yayımlandı. Rehbere ulaşmak için tıklayınız. (12.5.2010)

 

 

 Ajans, yeni test verisi arıyor

AKA, omurgalı hayvanlar üzerinde deneylerin gereksiz yere tekrar edilmemesi için mevcut veri sahipleri ile ihtiyacı olanları buluşturmak için duyuru yayımladı. C8-C26 branched and linear hydrocarbons - Distillatlar için Bioaccumulation aquatic / sediment  ve 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine için Repeated dose toxicity: Inhalation test verisine sahip olanların Ajans'a bilgi iletmesi isteniyor. İlgili AKA sayfası için tıklayınız.

 

 Risk Değerlendirme Komitesi, borik asit için görüş belirtti  

 Avrupa Kimyasallar Ajansı Risk Değerlendirme Komitesi (RAC), borik asit ve borat bileşiklerinin son tüketicilerin fotoğraf uygulamalarında kullanımına ilişkin görüşlerini açıkladı. RAC, karanlık odada kendi filmlerini banyo eden amatör fotoğrafçıların, başka bir bor madeni kullanılmadıkça risk altında olmadığı görüşünü dile getirdi. (İlgili AKA Basın Bülteni)

 Ajans, tüketici maruziyeti tahmin rehberini yeniledi

 REACH kapsamında maruziyet senaryosu hazırlayacaklara, tüketici maruziyeti değerlendirmesi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve KGR rehberlerinin R.15'i olarak adlandırılan Tüketici maruziyeti tahmin rehberi güncellendi.  İngilizce olarak hazırlanan rehbere Chapter R.15 bağlantısını izleyerek ya da web sitemiz Bilgi Kaynakları ve Rehberler -Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (CSA) bölümünden ulaşabilirsiniz. 

2010 Aralık ayına kadar kaydedilmesi beklenen maddelerin listesi yayımlandı

 Avrupa Kimyasallar Ajansı, 2010 ilk kayıt teslim tarihine kadar kayıt edilmesi beklenen maddelerin listesini web sitesinden erişime açtı. Alt kullanıcıların ve üretici/ithalatçıların kontrol etmesi istenen liste pdf formatında 81 sayfa ve 4415 maddeden oluşuyor. İlgili AKA Basın Bülteni  /  Listenin yer aldığı AKA web sitesi

 

Kayıt muafiyetlerini açıklayan rehber yayımlandı

 REACH Tüzüğü Ek V'i kapsamında kayıttan muaf olunan durumları açıklamak amacıyla hazırlanan rehber kitapçık yayımlandı. Ek V hakkında bilgiye web sitemizden, yayımlanan İngilizce rehbere de buradan ulaşabilirsiniz. 

Akrilamid de Aday Listede

 Aday Listeye 2. dalgada dahil edilecekken mahkeme sürecine takılan akrilamid de SVHC Listeye alındı. (30.03.2010) İlgili AKA Bülteni

Ajans, 2010 kayıtları için anket yapıyor 

 AKA, 2010'daki ilk kayıt teslim tarihinde maddelerini kayıt ettirip ettirmeyeceklerini anlamak için firmalara, e-posta göndererek web sitesindeki anketi doldurmalarını istedi. İlgili AKA Bülteni

 SVHC Listesine yeni adaylar

 SVHC Listesine (Aday Liste) eklenmesi düşünülen 8 madde için görüş alım süreci 8 Mart'ta başladı. İlgili üye duyurumuz ve madde listesinden ya da ilgili AKA sayfasından detaylı bilgi edinebilirsiniz.

IUCLID 5.2 sürümü yüklenmeye hazır

 IUCLID 5.2 sürümü hazır. İlgili AKA Bülteni

Avrupa Kimyasallar Ajansı geçen hafta, web sitesinde IUCLID 5.0 ve IUCLID 5.1 kullanıcılarını gelecek  aylarda kullanıma sunulacak 5.2’ye uyum konusunda uyarmıştı. Kullanıcılar 5.0 ve 5.1 IUCLID formatlarını Mart 2010 tarihine kadar kullanarak kayıt dosyalarını teslim edebileceklerini, bu tarihten sonra 15 Şubatta kullanıma sunulacak olan 5.2 sürümünü kullanmaları gerektiğini duyurdu. İlgili AKA Bülteni

SVHC Listesine 14 madde daha eklendi

 Ajans, 14 yeni maddenin İzne Tabi olmaya aday SVHC maddeler listesine eklendiğini duyurdu. Eklenecek maddeler, daha önceden 15 olarak duyurulmuştu. AKA Üye Ülkeler Komitesince SVHC olarak kabul edilen Akrilamidin (EC No 201-173-7 ve CAS No 79-06-1) aday listeye dahil edilmesinin mahkeme kararı ile askıya alındığı belirtildi. Aday Liste ve yükümlülkleri hk. bilgi / İlgili Aka Bülteni

  AKA, kayıtlı maddeler envanterini yayımlamaya başladı 

 Ajans, kayıt edilen maddelerin tehlike ve güvenli kullanım bilgilerini içeren bir envanteri yayımlamaya başladı. AKA'ya sunulan kayıt dosyalarındaki bilgilere göre oluşturulan envanter, maddelerin tehlikelerine ilişkin bilgilerin halka açık bir şekilde sunulması ilkesine göre oluşturuldu. Yeni kayıt dosyalarının AKA'ya ulaşmasıyla güncellenecek olan veri tabanında arama işlevi de mevcut. Kayıtlı madde veri tabanına ulaşmak için / ilgili AKA basın bülteni için tıklayınız.

Kayıt dosyaları ve bildirimler için Teknik eksiksizlik kontrolü

 AKA, firmaların kayıt dosyalarını ve bildirimlerini önceden kontrol etmelerini sağlayacak Teknik Eksizlik Kontrolü programını bir IUCLID plug-ini olarak sundu. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız

  

İlk test teklifinde karara varıldı

 AKA, 3 Aralık'ta yaptığı Üye Ülkeler Komite toplantısında ilk test teklifi hakkındaki kararını bildirdi. Teklif verilen 4 adet testin yürütülmesi yönünde komite, oybirliğiyle karar verdi. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız.

 

Ajans, polisulfo adlı yeni bir madde için test verisi arıyor

 Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın gereksiz hayvan deneylerinden kaçınmak amacıyla “Polysulfo {5-hydroxy-1-naphthalen-2-yl-[4-[4-(2-sulfatoethyl-sulfonyl)-phenyl]diazenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid}, alkali metal
salt” adlı yeni bir madde için elinde veri bulunan kurum ve kişileri, ücret karşılığı paylaşıma çağırdı. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız

Kimyasal güvenlik Değerlendirmesi rehberinin özeti çıktı

Avrupa Kimyasallar Ajansı, 30'a yakın farklı modülden oluşan Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (CSA) rehberinin özet sürümünü yayımladı. Rehber, konuya uzak olanlara REACH kapsamında KGD yürütme yükümlülükleri hakkında genel bilgi veriyor. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız.

 

 REACH ve CLP Yardım Masaları ağı birleşti 

Ulusal REACH Yardım Masaları ağı olan REHCORN, CLP Yardım Masalarını da içine alacak şekilde genişletilerek Help Net adını aldı. Help Net üyeleri 27 AB ülkesi, Norveç, İzlanda ve AKA Yardım Masaları. Türkiye ve Hırvatistan da aday ülke konumları nedeniyle gözlemci statüsünde yardım masaları ağına katılıyor. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız.

AKA, Paydaşlar Toplantısı 7 Aralık'ta

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (AKA) şeffaflık çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ve Ajansın çalışma alanıyla ilgili pek çok sivil toplum kuruluşu ve kurumları kapsayan Paydaşlar Toplantılarından 3.sünün aralık ayında Helsinki’de yapılacağı belirtildi. Toplantının gündemi sınıflandırma ve etiketleme, REACH yaptırımları ve kayıt dosyalarının uygunluğu olacak. İnternetten de izlenebilecek olan etkinliğe katılım 500 kişiyle sınırlı. İlgili AKA Bülteni için tıklayınız.

 1 Aralık 2010 kaydı için gecikmeli ön-kayıtta son günler 

Ajans, 1 Aralık 2010'a kadar kayıt edilmesi gereken maddeler için gecikmeli ön-kayıt yaptırma konusunda izin verilen son tarihin önümüzdeki ayın sonunda dolacağını hatırlattı. AB pazarına sokulan 1000 ton/yıl ve üzerinde maddelerin yanısıra   1 ton/yıl ve üzeri kanserojen, mutajen ve üreme için toksik (Kategori 1 ve 2) maddeler ile 100 ton/yıl ve üzeri sudaki organizmalar için çok toksik (R50-53) olan maddeler için en geç 30 Kasım 2010'a kadar kayıt dosyasının teslimi gerekmektedir. Gecikmeli ön-kayıt ise (belirli koşulların sağlanması halinde) ilgili son kayıt tarihinden 1 yıl öncesine kadar yapılabilmektedir. Kayıt ve gecikmeli ön-kayıt hakkında web sitemizden bilgi edinebilirsiniz. İlgili AKA Basın Bülteni için tıklayınız.

Lider Kaydettirenler için webiner takvimi

Avrupa Kimyasallar Ajansı, Lider Kaydettiren firmalara yol göstermek amacıyla 2009 yılı sonuna kadar 3 webiner düzenleyecek. Webiner dizisi 2010'da da devam edecek. İlki 4 Kasım'da olacak ve her biri yaklaşık 2 saat sürecek webinerleri 1000 katılımcı izleyebilecek. AKA Basın Bülteni için tıklayınız.

 Alt kullanıcıların kullanım bildirimi için son günler

Ajans, kimyasal maddeleri kullananlarının (alt-kullanıcılar), kullanım alanlarının kaydı konusunda tedarikçilerini bilgilendirmesi gerektiğini anımsattı. 1 Aralık 2010'a kadar kayıt dosyası teslim edilecek maddeler için alt-kullanıcıların kendi kullanım alanlarının da kaydedilebilmesi için tedarikçilere en geç 30 Kasım 2009'a kadar bilgi vermeleri gerekiyor. İlgili Ajans duyurusuna ve Ajansın bu konuda hazırladığı bilgi dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt Edilen Maddeler Listesi

Ajans, 24 Eylül 2009 tarihine kadar kayıt dosyası kabul edilen 156 faz-içi maddenin EC adı, EC numarası ve CAS numaralarının da yer aldığı, kayıt edilmiş maddelerin bir listesini yayımladı. İlgili listeye ulaşmak için AKA sayfası.

Bildirimi Yapılmış Maddeler ve PPORD için güncelleme

Avrupa Kimyasallar Ajansı, Bildirilmiş Maddelerle ilgili Soru-Cevaplarını ve Data Submission Manual 5'i güncelledi. Soru-Cevaplarda yapılan güncelleme, 67/548/EEC'e göre daha önce bildirimi yapılmış maddeler için kayıdın ne zaman güncellenmesi gerektiği, kayıt numarasının nasıl soruşturulacağına ilişkin bölümlerde yapıldı. 'Data Submission Manual 5: How to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications' rehberinde yapılan güncelleme ise gizli bilgilerin verilmesiyle ilgili. Bildirimi yapılmış maddelerle ilgili güncellenmiş soru-cevap kitapçığı ve Data Submission Manual'ların yer aldığı AKA sayfası için ilgili bağlantılara tıklayınız.

   Lider Kaydettiren Çalıştayı

 Ajans, 11 Eylül 2009 Brüksel'de düzenlediği çalıştayı değerlendirdiği basın açıklamasında, toplantıya fiilen veya web bağlantısı yoluyla katılan 500 kadar Lider Kaydettiren (LK) ve LK adayının deneyimlerini paylaştığını açıkladı. Avrupa Komisyonu ile AKA'nın ortaklaşa düzenlediği çalıştayda, 10 kadar şirketten konuşmacı, ortak kayıt işlemine ilişkin deneyim ve çözüm önerilerini anlattılar. Endüstri açısından maliyetin paylaşılması ve gereksiz hayvan deneylerinin önlenmesi için ortak kayıdın önemi vurgulandı ve Lider Kaydettirenlerin dosya teslimini, son kayıt tarihinden (deadline) en az iki ay önce yapmaları istendi.

AKA Başkanı, Lider Kaydettirenlere yönelik desteklerini, webinerler ve diğer yollardan sürdüreceklerinin altını çizdi.

(AKA'nın 15.09.2009 tarihli basın açıklaması)

  Gereksiz hayvan deneylerinden kaçınılması

Gereksiz hayvan deneylerinden kaçınılması için AKA, yılda 100 ton ve üzerindeki tonajlarda kayıt yaptıracakların maddelerine ilişkin dosyalarında bulunması gereken tekrarlanan doz toksisitesi veya üreme toksisitesi bilgisine açıklık getirdi. Ajansın açıklamasından satır başları şunlar:

 • Teknik eksiksizlik kontrolünden geçmek için, uzun dönemli toksisite çalışmalarına ilişkin bilgi sunanların ayrıca tarama ya da kısa dönemli çalışma sonuçlarını vermelerine gerek yok. (Hangi bilgileri verirlerse teknik kontrolünü geçeceklerine ilişkin firmaların ilgili kısa bilgi broşürüne başvurmaları öneriliyor.)
 • Bu iki son noktayı (tekrarlanan doz toksisitesi-üreme toksisitesi) dosyalarında vermeleri gereken şirketlerin, teknik eksiksizlik kontrolünden geçmek için bazı minimum verileri temin etmiş olmaları gerekiyor: Kısa dönemli çalışma vermeden uzun-dönemli çalışma için test teklifi sunacakların, uygulamaya koydukları geçici risk yönetim önlemlerini ve alt-kullanıcı için bu yöndeki önerilerini Kimyasal Güvenlik Raporu ve maruziyet senaryosuna eklemeleri gerekiyor.

(Ajansın 15.09.2009 tarihli basın bülteni ve ilgili kısa bilgi broşürü)

  SVHC Listesi için önerilen 15 madde

AB Üye Ülkelerince Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) listesine eklenmesi için önerilen 15 maddeye ilişkin hazırlanan dosyalar Avrupa Kimyasallar Ajansı’na iletildi. AKA bu maddelere ilişkin dosyaları web sitesinde yayımladı ve ilgili tarafları görüş bildirmeye çağırdı (Ajans basın bülteni). Aday Listeye alınan maddelerle ilgili sorumluluklarınız hakkında Aday Liste yükümlülükleri sayfamızdan bilgi alabilirsiniz. Bu maddelere ve kullanım alanlarına ilişkin hazırladığımız tablo için tıklayınız. (7.09.2009)

 

 • 20 Ocak 2009'da uygulanmaya başlanan yeni CLP Tüzüğü uygulamasına ilişkin iki teknik rehber yayımladı. İlgili basın bülteni için tıklayınız. (28.08.09)
 • AKA'nın 2.Paydaşlar Toplantısı, 33 ülkeden 570'in üzerinde paydaşın katılımıyla Helsinki'de yapıldı. Katılımcılar, ortak kayıt için birlikte çalışması gereken şirketlerin acil gereksinimlerini tartıştılar. İlgili Ajans duyurusu için tıklayınız.  
 • Ön-kayıtlı maddelerin listesi güncellenerek tekrar yayımlandı. Listede yaklaşık 143,000 madde bulunuyor. (27 Mart 2009)

 • REACH Tüzüğü'nün standart test rejiminin uyarlamasına ilişkin Ek XI'e ilişkin bir düzeltme yayımlandı.  Ek XI'in 3.bölümüne ait düzeltme 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Söz konusu düzeltme, çeşitli tonaj bantları için gerekli test verilerinden feragat için 'yeterli kanıtı' olup olmadığına ilişkin kriterleri netleştiriyor ve bu kriterlerin belirli toksisite testlerinden kaçınmak amacıyla kullanılmaması için açıklamalar getiriyor.
 • Avrupa Kimyasallar Ajansı, 2009 yılı içinde kayıtların, pazartesiden cumaya saat 8:00-19:00 arasında kabul edileceğini duyurdu.
 • Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) Üye Ülkeler Komitesi, Ekim sonunda açıklanacak resmi ilk aday listede yer alacak 15 SVHC maddeleri üzerine hem fikir olduğunu açıkladı (09.10.2008). Tıklayınız... 
 • Avrupa Birliği Üye Ülkeleri tarafından İzne Tabi Maddeler için oluşturulacak ilk aday listeye girebilecek 16 madde içeren bir teklif listesi oluşturuldu. Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız...  Konuyla ilgili Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın duyurusu için Tıklayınız...
 • ECHA’nın 6 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu habere göre, AB’ye re-imported maddeler için (AB’ye müstahzar veya eşya içinde yeniden ithal edilen maddeler), 1 Aralık 2008 tarihine kadar kayıtları yapılmayacak ise, firmaların kendilerini garanti altına almaları için  bu tür maddeler için ön-kayıt yapılmasını tavsiye etmektedir. Habere ulaşmak için tıklayınız... 

 • Polimer kapsamından çıkarılan maddelere ilişkin liste yenilendi. Bu kapsamda üretim yapan firmalarımızın REACH Tüzüğü kapsamında kayıt yükümlülüğü doğacağından maddelerini acilen harekete geçmeleri gerekmekte.  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ sitesinde maddenizi aratabilirsiniz.

 • Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından 28 Ekim 2008 tarihinde Yüksek Önem Arz  Eden  Maddeler (SVHC) Aday Listesi yayımlanmıştır.  Tıklayınız

Diğer Duyurular ve Haberler için tıklayınız.

Bookmark and Share