en-UStr-TR

AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI'NIN DUYURULARI

REACH'te kayıt geçiş süreci: AB pazarında 21 551 kimyasal kaydedildi

REACH Tüzüğü kapsamında 10 yıllık kayıt geçiş süreci, 31 Mayıs 2018 itibarıyla 13 620 firmanın 21 551 kimyasal madde için 90 000’e yakın kayıt iletmesiyle sona erdi. Kayıt süreci, yeni pazara sürülen maddeler ve ilk defa pazara süren firmalar için devam edecek.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) yetkilileri, bugün kimyasallar hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olduklarını ve dünyanın en geniş kamuya açık envanterini yönettiklerini ifade ettiler. Avrupalı otoriteler, kayıt dosyaları ile iletilen bilgiler ışığında daha fazla risk arz eden kimyasallar için izin, kısıtlama, bildirim gibi yükümlülükler getirebiliyor. Ayrıca REACH’ in sadece Avrupa'yı daha güvenli hale getirmediği, kimyasalların daha güvenli kullanımı için dünya çapında da bir yasal model olarak alındığı ve yayıldığını dile getiriyorlar. ECHA Başkanı Bjorn Hansen, bu süreçte payı olan tüm paydaşlara teşekkür ve tebriklerini iletti.

En fazla kayıt yapılan AB ülkeleri arasında Almanya (% 25), İngiltere (% 14) ve Fransa (% 10) ilk üç sırayı alırken, AB-dışı ülkeler arasında sıralama ABD (% 27), Çin (% 15) ve Japonya (% 14) olarak gerçekleşti.İzin Listesine yeni maddeler önerildi

Avrupa Kimyasallar Ajansı REACH Tüzüğü İzne Tabi Maddeler listesi olarak da bilinen tüzüğün Ek XIV’üne geçirilmek üzere 6 madde için görüş alımı sürecini başlattı. 23 Eylül 2013 tarihine kadar ilgili taraflardan internet üzerinde görüş alınacak maddeler daha sonra bu görüşlerin de değerlendirilmesiyle birlikte Avrupa Komisyonu onayına sunulacak. Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (AKA) beşinci öneri paketinde yer alan maddeler şunlar:

 1. 1. N,N-dimethylformamide (DMF)
 2. diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))(ADCA)
 3. aluminosilicate refractory ceramic fibres (Al-RCF)
 4. zirconia aluminosilicate refractory ceramic fibres (Zr-RCF)
 5. bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (decaBDE) *
 6. 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (4-tert-octylphenol ethoxylates) (4-tert-OPnEO)

* DecaBDE Stockholm Sözleşmesi kapsamındaki aday konumu nedeniyle Avrupa Komisyonu, ECHA'dan kısıtlanmasına ilişkin dosya hazırlığı istemiş, bu nedenle söz konusu madde için bu öneri  paketi kapsamında görüş alımı durdurulmuştur.

 

REACH Kısıtlamalar Listesinde güncelleme

REACH Tüzüğü’nün kısıtlama koşullarını içeren Ek XVII’sinde bazı düzeltme ve güncellemeler yapan 126/2013 sayılı bir AB Tüzüğü yayımlandı. 14 Şubat 2013 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Kısıtlamalar Listesindeki bir dizi satırda ve liste eklerinde (Appendix) yapılan güncellemeler arasında en önemli görülenler şöyle özetlenebilir:

 • Kurşun karbonat ve kurşun sülfatın, tarihi binalarda onarıcı ve koruyucu çalışmalar için kullanılan boyalarda kullanımı, ilgili Üye Ülkesinin bilgilendirilmesiyle mümkün olabilecek.
 • Metilen difenil diizosiyanat (MDI) satırına üç izomeri için daha CAS ve EC numaraları eklendi. Bu izomerler de kısıtlamaya dahil edildi.
 • Azoboyalar ve azo-renklendiricilerle ilgili dört yeni test yöntemi uyumlaştırıldı.

 Tüzüğe ulaşmak için tıklayınız. (Web sitemizdekiki birleştirilmiş Türkçe liste de güncellenmiştir.)

Değişikliklere dair detaylı bilgi notu için tıklayınız.
 

Avrupa Komisyonu, REACH Gözden Geçirme Raporu yayımlandı

Avrupa Komisyonu, REACH gözden geçirme sonuçlarını içeren ve uzun zamandır beklenen raporunu yayımlandı. Rapordan bazı satır başları ve raporun Türkçe özetine ulaşabileceğiniz bağlantı aşağıda bulunabilir. 

 • REACH iyi işliyor ve amacını yerine getiriyor. Ancak yine de bazı alanlarda geliştirme ve düzeltmeler gerekiyor. Bunlar:
   • KOBİ’ler üzerindeki mali ve idari iş yükü azaltılmalıdır. Komisyon ilave ücret indirimlerini görüşmekte bu konudaki yasa taslağı şekillenmiştir. (REACH kayıt maliyetleri tipik olarak dosya başına 50 -100 bin Euro arasında değişiyor. Küçük firmalar için Avrupa Kimyasallar Ajansı'na ödenen ücretler, kayıt maliyetinin yarıdan fazlasını oluşturuyor.)
   • Kayıt dosyalarının içindeki bilgi kalitesi ve Güvenlik Bilgi Formlarının içeriğinin iyileştirilmesi teşvik edilmeli.
   • Yaptırımlarda harmonizasyon ve rollerin netleşmesi şart.
   • Son on yılda AB’nin global kimya sektöründeki payı azalmıştır. Ancak bunun REACH’ten değil, Çin’in ve diğer gelişmekte olan pazarlardaki büyümeden kaynaklandığı düşünülmektedir.

    SVHC Liste (REACH Aday Liste)

    • Aday Listenin piyasada ‘kara liste’ etkisi de yaptığı gözlenmiştir. Hatta bazı kamu ihalelerinde, eşyalar için ‘Aday Listedeki maddeleri içermeme’ şartı konduğu görülmüştür. Bu, bir anlamda ikame maddelere yöneltme konusundaki amaca uygun olmakla birlikte, yasal gerekliliği aşıyor. Bu konuda farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılmalı.
    • SVHC madde için % 0.1 eşiğinin eşyanın bütününe mi yoksa yine eşya statüsünde olan her parçasına ayrı ayrı mı uygulanacağı ile ilgili tartışmada, 7 ülkenin farklı yorumda ısrar etmesi tek pazar mantığına uymuyor. Mevzuat AB genelinde aynı şekilde uygulanmalı.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 

AKA, 10 maddeyi daha izin listesi için önerdi

Ajans, Aday Listede yer alan 10 SVHC'yi önceliklendirerek 4.öneri paketi kapsamında İzne tabi maddeler listesine eklenmek üzere önerdi. Öneri paketinde yer alan 8 madde kanserojen, 2'si ise üreme için toksik.

 1. Pentazinc chromate octahydroxide [EC# 256-418-0]
 2. Dichromium tris(chromate) [EC# 246-356-2]
 3. Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate [EC# 234-329-8]
 4. 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) [EC# 202-918-9]
 5. Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) [EC# 203-924-4]
 6. Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) [EC# 500-036-1]
 7. Strontium chromate [EC# 232-142-6]
 8. Arsenic acid [EC# 231-901-9]
 9. 1,2-Dichloroethane (EDC) [EC# 203-458-1]
 10. N,N-dimethylacetamide (DMAC) [EC# 204-826-4]

AKA Basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.    /  Bilgi sayfası için tıklayınız.

 

İzne tabi maddeler listesi 3.güncellemeye doğru

İzin Listesine 8 madde daha ekleyecek olan yasa tasarısı, AB Üye Devletleri uzmanlarınca kabul edilerek Avrupa Parlementosu ve Konseyine gönderildi. Birkaç hafta içinde itiraz gelip gelmeyeceği belli olacak tasarıda, krom bileşikleri için listeye resmi olarak alınma tarihinin ardından 35 aylık bir başvuru süresi verilirken trikloroetilen için 18 aylık bir başvuru dönemi tanınması planlandı. İzne tabi olacak söz konusu 8 madde, listeye ekleme için 3.öneri paketinde yer alan kobalt grubu haricindeki maddelerden oluşuyor. Taslakta yer alan ve izne tabi maddeler listesine eklenmesi beklenen maddeler şunlar:

 • Trikloroetilen EC No: 201-167-4 / CAS No: 79-01-6
 • kromtrioksit EC No: 215-607-8 / CAS No: 1333-82-0
 • krom trioksitten türeyen asitler (kromik asit EC No: 213-801-5 / CAS No: 7738-94-5 ve dikromik asit EC No: 236-881-5 CAS No: 13530-68-2 ve oligomerleri)
 • sodyum dikromat EC No: 234-190-3 / CAS No: 7789-12-0
 • potasyum dikromat EC No: 231-906-6 / CAS No: 7778-50-9
 • amonyum dikromat EC No: 232-143-1 / CAS No: 7789-09-5
 • potasyum kromat EC No: 232-140-5 / CAS No: 7789-00-6
 • sodyum kromat EC No: 231-889-5 / CAS No: 7775-11-3

REACH Kayıtlı madde veri tabanı güncellendi: Kayıt numaraları ve şirket isimleri yayımlandı.

Ajans, daha önce duyurduğu üzere maddeler için kayıt yaptıran firma isimlerini ve kayıt numaralarını içerecek şekilde kayıtlı madde veritabanını güncelledi. Söz konusu veritabanına ulaşmak için tıklayınız.

Kısıtlamalar Listesinde güncelleme (kurşun ve fenilcıva bileşikleri eklendi, cıva ve kadmiyumda düzeltme yapıldı)

REACH Kısıtlamalar Listesinde (Ek XVII), cıva ile ilgili 18a numaralı girişte, kadmiyumla ilgili 23. girişte düzeltme yaparken, fenilcıva bileşiklerini 62 ve kurşun bileşikleriyle ilgili kısıtlamaları da 63. girişte yayımladı. İlgili düzenlemeler AB Resmi Gazetesi'nin 19 ve 20 Eylül 2012 tarihli nüshalarında yayımlandı.

 • 835/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü ile REACH Tüzüğü Ek XVII’sinde 23. numaralı girişte yeralan kadmiyumun plastik malzemelerde kullanımına ilişkin kısıtlama  eklenmiş,
 • 836/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü  ile REACH Tüzüğü Ek XVII’sine 63. giriş olarak, kurşun ve bileşiklerinin  mücevherden mamul eşyalar ve bunlara ait özel veya  tamamlayıcı parçalarda ağırlıkça % 0.05’e eşit veya üzerinde kullanımı kısıtlanmıştır. Kurşun salınımının 0.05 μg/cm2/h ile sınırlandığının gösterilebilmesi halinde ise kısıtlama uygulanmayacaktır. Ayrıca kristal bardak  ve cam emayesinde, sentetik olmayan veya işlenmiş değerli ve yarı değerli taşlarda doğal halde bulunan kurşun ise bu kısıtlamadan muaf tutulmuştur.
 • 847/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü ile cıva ile ilgili 18a no.lu kısıtlama koşulunda değişikliğe gidilmiştir.
 • 848/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü ile fenilcıva bileşikleri ile ilgili kısıtlama koşulları 62 no.lu giriş olarak eklenmiştir.

Kısıtlamalar Listesi (REACH Tüzüğü EK XVII) birleştirilmiş Türkçesi için tıklayınız.

 

SVHC Listesine girmek üzere görüş alınan maddeler

REACH Aday Listeye alınmak üzere kamuoyu görüşüne sunulan madde sayısı 54'e çıktı. 18 Ekim 2012'ye kadar sürecek görüş alım döneminde, ilgili tüm taraflardan, söz konusu maddelerin sınıflandırmasıyla ilgili görüşler, kullanım alanları ve alternatiflerine yönelik bilgilerin Ajans'a iletilmesi için linkler mevcut. SVHC Listeye eklenmesi planlanan maddeler için tıklayınız.

 

REACH Tüzüğü Ek XVII'sindeki Kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin sorular ve cevaplar yayımlandı

AKA tarafından yayımlanan kitapçığın İngilizcesine erişmek için tıklayınız.

Yardım Masamız tarafından çevrilen Türkçesi için tıklayınız.

 İzin başvuru tarihleri yaklaşıyor, AKA bir dizi bilgilendirme yapacak

İzin Listesindeki 14 maddeden 11’inin “Son Başvuru Tarihi” 2013 yılında. AKA tarafından Tek Temsilci ve ithalatçılar tarafından  Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) en geç aşağıdaki  tarihler çerçevesinde  sunum yapılması öngörüldü:

 • 19 Kasım – 3 Aralık 2012 --> musk xylene ve MDA;
 • 20 Mayıs -  3 Haziran 2013 --> ftalatlar : DEHP, BBP, DBP and DIBP;
 • 19 Ağustos - 2 Eylül  2013--> diarsenic trioksit, diarsenic pentaoksit, kurşun kromat, kurşun sülfokromat sarısı (C.I. sarı pigment 34) and kurşun kromat molibdat sülfat kırmızısı (C.I. kırmızı pigment 104).

İzin Başvuruları Hazırlık Rehberi

AKA tarafından hazırlanan ve Yardım Masamız tarafından Türkçe’ye çevrilen  İzin Başvurusu Hazırlık Rehberinde izin başvurularının nasıl yapılacağı, belirli kullanımlar için izin talepleri, başvuru içeriği, alternatiflerin analizi,  ikame planı ve sosyo-ekonomik analizle ilgili bilgiler yer almaktadır.

İzin başvuruları için yaklaşan aktivitelere kayıt yaptırın (1-3 Ekim 2012)

AKA,  özellikle izin başvurusu yapanlara yönelik olarak 1-3 Ekim 2012 arasında 2 gün ardı ardına 1 günlük seminere evsahipliği yapacak. Bunlardan ilki tüm izin başvursu prosedürünün  anlaşılmasını, ikincisi de Alternatiflerin Analizin,  Sosyo-Ekonomik Analizin nasıl hazırlanacağına ilişkin olacak ve öncellikle hazırlıklarında daha ileri seviyede olan başvuru sahiplerini hedef alacak.  Mekan kısıtlaması nedeniyle, katılımcılar bir başvuru prosedürünü takiben seçilmekte. Başvuruya ilişkin daha detaylı bilgi  almak için tıklayınız.

AKA web sayfaları

AKA’nın  izin için hazırladığı başvuru web sayfalarında başvuru  yapacak olanlar  ve paydaşlar için önemli bilgiler yer almaktadır.  Websayfaları,  izin başvurularına yönelik  en son gelişmeler ve haberlerle düzenli olarak güncellenmektedir.

 

 

4 ftalatın kısıtlanmasıyla ilgili öneriye ret

Avrupa Kimyasallar Ajansı Risk Değerlendirme Komitesi (RAC), 4 ftalatın eşyalar içinde kısıtlanmasına ilişkin önerinin yeterli gerekçeye sahip olmadığına karar verdi.

2011 yılında Danimarka tarafından yapılan kısıtlama önerisi, REACH İzin Listesinde de yer alan 4 ftalatın (DEHP, DBP, BBP, ve DIBP) maruziyetini azaltmak ve AB dışında üretilen eşyalar içinde kullanımı kısıtlamak için getirilmişti. Ajans’ın Sosyo-Ekonomik Analiz Komitesi (SEAC), söz konusu ftalatların kullanımının son on yıl içinde önemli oranda düştüğü ve izin uygulaması nedeniyle bu düşüşün sürmesinin beklendiği görüşünü iletti. Böylece REACH'in uygulanmaya başlamasından bu yana ilk defa maddelerin birleşik etkisi konusunda bir karar verilmiş oldu. Komitenin taslak kararı, 60 günlük kamuoyu görüş alım sürecinin ardından 2012 Aralık ayında nihai hale getirilecek.

 

1,4-diklorobenzen için Kısıtlama önerisi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), 1,4-diklorobenzen bazlı oda spreyleri ve tuvalet tabletlerinde kullanımının kısıtlanmasına yönelik bir rapor sundu. Bu ürünler, halka açık ya da ev tuvaletlerinde koku verici olarak kullanılıyor. Sözkonusu madde, kanserojen kategori 2 olarak sınıflandırılıyor. Aynı zamanda böbrekleri ve solunum yollarını da etkiliyor.

Kısıtlama önerisine ilişkin görüş belirtmek isteyenlerin AKA’nın web sitesindeki formu doldurarak, 19 Aralık 2012 tarihine kadar yetkililere ulaştırmaları gerekiyor.

 

İzin Listesine eklenmesi planlanan 10 yeni madde için görüş alınıyor

Avrupa Kimyasallar Ajansı, şu an REACH Aday Listede yer almakta olan 10 SVHC (yüksek önem arz eden madde) için görüş alım sürecini başlattı. Ajansın izne tabi maddeler listesine (REACH Tüzüğü Ek XIV) alınmasını önerdiği ve ilgili taraflardan 19 Eylül 2012 tarihine kadar web sitesinden görüş istediği maddeler şunlar:

 1. formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA)
 2. arsenic acid
 3. dichromium tris(chromate)
 4. strontium chromate
 5. potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate
 6. pentazinc chromate octahydroxide
 7. bis(2-methoxyethyl) ether (diglyme)
 8. N,N-dimethylacetamide (DMAC)
 9. 1,2-dichloroethane (EDC)
 10. 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA)

 

  SVHC Bildirim verileri yayımlandı

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), REACH Aday Listesinde (SVHC Listesi) yer alan maddeler hakkında kendisine ‘kayıt’ ya da ‘bildirim’ kapsamında ulaşan bazı bilgileri web sitesinden yayımladı. Ajans’ın yeni web sitesi, eşyalar içindeki kullanımlarına ilişkin bildirimi yapılan SVHC maddeler hakkında çeşitli bilgileri içeriyor. Ajans’a yapılan toplam 203 bildirimden 88’i DEHP olarak da bilinen Bis (2-etilheksil) ftalat hakkında. Bildirimlerin büyük çoğunluğu DEHP dahil listedeki diğer ftalatlara (DBP, BBP ve diizobutil ftalat) ilişkin olarak geldi. Üreme için toksik olarak sınıflandırılan bu grup maddeler, genelde plastik ürünlerde (kablo, çanta, ambalaj malzemesi, su geçirmez konfeksiyon ürünler, PVC yer kaplamalarında) kullanılıyor.

Ajans'ın ilgili duyurusu için tıklayınız.      /       Ajans'ın SVHC veri tabanının yer aldığı web sayfası 

 

AKA HABER ARŞİVİ

 

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.