en-UStr-TR

BİLGİ KAYNAKLARI ve REHBERLER

 

REACH Rehber Dökümanları, Avrupa Kimyasallar Ajansı ve AB Kimya Endüstrisi ile üye ülkelerin yetkili makamlarınca REACH’in etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olan projeler bütünüdür. Rehber dökümanlar aracılığıyla REACH Sistemine ilişkin olarak atılması gereken adımlar örneklendirilmiştir.

Bu sayfada sadece AKA tarafından yayımlanan bilgi kaynakları verilmektedir. Teknik rehberlerin yanısıra Ajans tarafından kısa bilgi broşürleri (fact sheet) ve özet rehberler (guidances in a nutshell) de basılmaktadır. Söz konusu bilgi kaynaklarına ve varsa Türkçelerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, bilgi kaynakları konularına göre gruplandırılmıştır.

Faydalı linkler bölümünden diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilirsiniz.


AB'ye ihracat yapan firmalar için broşür  

ECHA Broşürünün Türkçesi için tıklayınız.

Kayıt ve ön-kayıt ile ilgili bilgi kaynakları 

 • Kayıt için Teknik Rehber  (Guidance on registration) (İngilizcesi ve Türkçesi - henüz güncellenmedi)

 Bir maddenin REACH için ne zaman ve nasıl kayıt altına alınacağına dair dökümandır. İki bölümden oluşur: Kayıt Yöntemi ve Yükümlülükleri ile Kayıt Dosyasının Hazırlanması. (Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2012) 

Kayıt muafiyetlerini içeren Ek V'e dair rehber (İngilizcesi ve Türkçesi)  

 •  Atık ve Geri Kazanılmış Maddeler ile ilgili  Türkçe Özet Rehber 
 •  Atık ve geri kazanılmış maddeler Rehberi   (Guidance on waste and recovered substances) (İngilizcesi
 
 • Ön-Kayıt için Teknik Rehber   (Guidance on Pre-registration)

AKA'nın bu rehberinde ön-kayıtla ilgili web sayfasına ve Veri Paylaşımı için Teknik Rehbere gönderme yapılmaktadır. 

Ön-Kayıtla ilgili sayfalarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 •  AKA Kayıt için Pratik Rehberleri

  Tüm pratik rehberlere ulaşmak için tıklayınız.

 • How to report in vitro data
 • How to report weight of evidence
 • How to report robust study summaries
 • How to report read-across and categories
 • How to report (Q)SARs
 • How to report data waiving
 • How to report changes in identity of legal entities
 • How to Notify Substances to the Classification & Labelling Inventory 
 • How to report changes in identity of legal entities
 • How to do a registration as a member of joint submission
 • How to avoid unnecessary testing on animals
 • How to address specific substance identification issues 
 • Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanmasına ilişkin Teknik Rehber 

(Guidance on the compilation of safety data sheets) İngilizcesi     (Aralık 2013)  Türkçesi

Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına ilişkin Özet Rehber İngilizcesi (Aralık2013) Türkçesi

Bu teknik rehber, faz-içi ve faz-dışı maddelerde veri paylaşımı işleminin nasıl yapılacağını anlatır. SIEF içinde bilgi iletişimini ve maliyet paylaşımını içerir. (Eylül 2007)

 • Kayıt Verisi ve Dosya Hazırlamak için Özet Rehber (Guidance in a nutshell on registration data and dossier handling)  (İngilizcesi)

Eşyalar içindeki maddelere bağlı yükümlülükler ile ilgili bilgi kaynakları 

 • Eşya İçindeki Madde Tanımlamasına Yönelik Teknik Rehber      (Guidance on requirements for substances in articles)  (İngilizce) (Türkçe)
 • Eşya İçindeki Maddelere Dair Yükümlülükler konulu Özet Rehber

Guidance in a nutshell on requirements for substances in articles (İngilizcesi) ve Eşyalar içindeki maddelere dair yükümlülükler (Özet Rehber) (Türkçesi)

 •  Eşya İçindeki Maddelere Dair Kısa Bilgi Broşürü            (İngilizce)
 

İzin süreci ile ilgili kaynaklar

 
 • İzin Başvurusunun Hazırlanmasına İlişkin Teknik Rehber    (Guidance on the preparation of an application for authorisation) (İngilizce) (Türkçe)

Bu döküman, izin başvurusunun nasıl yapılacağını anlatır ve ikame planlarının analizi hakkında yol gösterir.

 • Sosyo-Ekonomik Analiz – İzin ile ilgili Teknik Rehber (Guidance on Socio-Economic Analysis – Authorisation)  (İngilizce)

Bu doküman, sosyo-ekonomik değerlendirilme yapılması için izin başvurusunun nasıl yapılacağına yardımcı olur. Bunun yanı sıra; ilgili firmalara başvuru sırasındaki sosyo-ekonomik etkiler konusunda bilgi vererek yardımcı olur.

 İzin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


Sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin kaynaklar 

Sınıflandırma, etiketleme ve CLP Tüzüğü ile ilgili rehberler için CLP Bilgi Kaynakları ve Rehberler bölümüne bakınız.                    

Değerlendirmeye ilişkin bilgi kaynakları 

 
 • Değerlendirme süreci hakkında bilgiler 
 • Test teklifleri, dosya ve madde değerlendirmesi hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz ECHA web sayfası


Diğer RehberlerAramaddeler İçin Teknik Rehber  (Guidance for intermediates) (İngilizcesi) - (Türkçesi)

Bu doküman, ara ürünlere özel durumların ne zaman ve nasıl kullanılacağını anlatır. (Raporun Güncellenme Tarihi: Aralık 2010)

Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber   (Guidance on polymers and monomers) (İngilizcesi ve Türkçesi - güncel değil)  

Monomer ve Polimerlerin REACH kapsamındaki yükümlülüklerini anlatan teknik rehber (Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2012)

Bilimsel Ar-Ge ve Ürün ve Proses Temelli Ar-Ge için Teknik Rehber    (Guidance on Scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development = PPORD) (İngilizcesi)

Bu doküman, araştırma ve geliştirme yapmak için kullanılan, ithal edilen veya üretilen maddelerin REACH'teki özel durumlarıyla ilgili bilgi verir. 

Alt Kullanıcılar için Teknik Rehber   (Guidance for Downstream Users) (İngilizcesi ve Türkçesi)

Bu döküman alt kullanıcıları görevleri ve zorunluluklarını anlatır ve REACH’e nasıl hazırlanmaları gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunur. (Güncellenme Tarihi: 29.01.2008).

Alt Kullanıcılar için kısa bilgi broşürü (İngilizcesi)
Image

Sosyo Ekonomik Analiz - Kısıtlamalar ile ilgili broşür  (İngilizce) Bu konudaki teknik rehber, otoritelere yönelik T.R başlığı altındadır.

Madde tanımlaması ve isimlendirilmesine yönelik teknik rehber (Guidance for identification and naming of substances in REACH) (İngilizcesi ve Türkçesi)

Bu belgede, kimyasal maddelerin REACH kapsamında nasıl isimlendirileceği anlatılmaktadır. REACH süreçlerinin yanı sıra, endüstrinin ya da yetkililerin REACH kapsamında bazı belirli bilimsel ve/veya teknik yöntemlerin yerine getirilmesi için detaylı kılavuz bilgisi içermektedir. 

Madde tanımlaması ile ilgili kısa bilgi broşürü    (İngilizce)

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi için Özet Rehber (Türkçe) ve (İngilizce)
Gerekli olan bilgiler ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi için teknik rehber  (Guidance on information requirements and chemical safety assesment) (İngilizcesi)

Bu rehber, REACH kapsamında kimyasal güvenlik değerlendirmeleri konusunda madde özellikleri, maruziyet, kullanım ve risk yönetimi önlemlerine yönelik bilgi gereksinimlerini karşılar. Bu rehber, çok parçalıdır.

AKA sayfasında nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiye ve bütün rehberlere ulaşabilirsiniz. 

 • CSA - Part A  - Introduction to the Guidance Document
 • CSA - Part B - Hazard Assessment
 • CSA - Part C  - PBT Assessment
 • CSA - Part D  - Exposure Scenario Building *
 • CSA - Part E - Risk Characterisation
 • CSA - Part F - Chemicals Safety Report *
 • CSA - Appendix to Part F  ー CSR Template with explanation
 • CSA - Part G - Extension of SDS
 • CSA - Chapter R.2 Information requirements
 • CSA - Chapter R.3 Information gathering
 • CSA - Chapter R.4  Evaluation of available information
 • CSA - Chapter R.5 - Adaptation of Information requirements
 • CSA - Chapter R.6  QSARs and grouping of chemicals
 • CSA - Chapter R.7a Endpoint specific guidance
 • CSA - Chapter R.7b  Endpoint specific guidance
 • CSA - Chapter R.7c Endpoint specific guidance
 • CSA - Appendix R.7-13-2  Environmental risk assessment for metals and metal compounds
 • CSA - Chapter R.8 Characterisation of dose [concentration] - response for human health
 • CSA - Chapter R.9 Physico-chemical hazards
 • CSA - Chapter R.10 Characterisation of dose [concentration] - response for environment
 • CSA - Chapter R.11 PBT Assessment
 • CSA - Chapter R.12  - Use descriptor system
 • CSA - Chapter R.13  Risk management measures and operational conditions
 • CSA - Chapter R.14 - Occupational exposure estimation
 • CSA - Chapter R.15 -  Consumer exposure estimation
 • CSA - Chapter R.16  -  Environmental exposure estimation
 • CSA - Chapter R.17 Estimation of exposure from articles
 • CSA - Chapter R.18 -  Estimation of exposure from waste life
 • CSA - Chapter R.19 Uncertainty analysis
 • CSA - Chapter R.20 Table of terms
 • Templates for a Chemical Safety Report (CSR)

 * Exposure Scenario Formatı (Part D ve Part F'i güncellemiştir.)

 

 

IUCLID ile ilgili teknik rehber (Guidance on IUCLID) (İngilizcesi)

Kimyasal madde bilgilerinin yönetilmesi için bir veritabanı ve yönetim sistemi olan ve REACH uygulamalarında kullanılabilecek IUCLID 5'in kullanımına ilişkin bir rehberidir.

IUCLID web sitesi: http://iuclid.echa.europa.eu/

Diğer teknik dokümanlar

REACH-IT kullanımı ve diğer teknik konularla ilgili AKA rehberlerine 'ECHA support' sayfasından ulaşabiliriniz.

Avrupa Kimyasallar Ajansı rehberlerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.